ວິທີປະຫຍັດພະລັງງານໄຟຟ້າພາຍໃນເຮືອນ ຊ່ວຍຫຼຸດພາວະໂລກຮ້ອນໄດ້...

ພະລັງງານແບ່ງອອກເປັນ 2 ຊະນິດຄື: ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ແລ້ວໝົດ ແລະ ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ແລ້ວສິ້ນເປືອງນັ້ນເອງ ເຊັ່ນ: ນ້ຳມັນ, ທ່ານຫີນ ແລະ ກ໊າສທຳມະຊາດ ສ່ວນອີກຊະນິດໜຶ່ງ ເປັນພະລັງງານທີ່ໃຊ້ບໍ່ໝົດ ຫຼື ພະລັງງານໝຸນວຽນ ເຊັ່ນ: ນ້ຳ, ແສງອາທິດ ມວນຊີວະພາບເປັນຕົ້ນ.ປັດຈຸບັນນີ້ບ້ານເມືອງມີຄວາມທັນສະໄໝຫຼາຍຂຶ້ນ ການພັດທະນາທາງເຕັກໂນໂລຊີກ້າວໜ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນການເດິນທາງ, ການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ.

ເລີ່ມຈາກການປິດໄຟໃນຫ້ອງທີ່ບໍ່ມີຄົນຢູ່ ແລະ ປິດປັກສຽບເມື່ອເຊົາໃຊ້ງານປະຕິບັດຈົນເປັນນິໄສເມື່ອອອກຈາກຫ້ອງໃຫ້ປິດໄຟທຸກຄັ້ງ.ສໍາລັບການໃຊ້ເຄື່ອງປັບອາກາດຄວນເປີດແອທີ່ອຸນຫະພູມ 25 ອົງສາ ຖ້າຮູ້ສຶກວ່າອາກາດໃນຫ້ອງຮ້ອນ ໃຫ້ເປີດພັດລົມຊ່ວຍລະບາຍອາກາດແທນການເລັ່ງແອໃຫ້ຕ່ໍ່າສຸດ.

ຍາມໜາວ ຫຼື ຊ່ວງຝົນຕົກມື້ນັ້ນອາກາດຈະບໍ່ຮ້ອນຫຼາຍ ເຮົາອາດງົດເປີດແອແລ້ວຫັນມາເປີດພັດລົມ ຫຼື ປ່ອງຢ້ຽມປະໄວ້ ກໍ່ຈະໄດ້ບັນຍາກາດໄປອີກ ແບບແຖມຍັງຊ່ວຍປະຫຍັດຄ່າໄຟໄປໄດ້ຫຼາຍອີກດ້ວຍ.

ງົດໃຊ້ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳອຸ່ນແລ້ວຫັນມາອາບນ້ຳເຢັນ, ການອາບນໍ້າເຢັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກຊົດຊື່ນ ແລ້ວຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຜິວພັນຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍຂຶ້ນ.ຖ້າປະລິມານເຄື່ອງນຸ່ງບໍ່ຫຼາຍໃຫ້ຊັກມືແທນໃຊ້ເຄື່ອງຊັກຜ້າ ຖ້າຕ້ອງຊັກເຄື່ອງດ້ວຍເຄື່ອງຊັກຜ້າຄວນຊັກດ້ວຍນໍ້າປົກກະຕິເພາະມີບາງຍີ່ຫໍ້ໃຫ້ເຮົາເລືອກໃຊ້ນ້ຳອຸ່ນ ຫຼື ນໍ້າຮ້ອນເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຜ້າສະອາດໄຮ້ສິ່ງຕົກຄ້າງ ຖ້າເສື້ອຜ້າຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້ສົກກະປົກຫຍັງຫຼາຍ ເຮົາໃຊ້ແຕ່ນໍ້າທໍາມະດາຊັກກໍ່ພຽງພໍແລ້ວ.

ປິດໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ ຫາກຢ້ານລືມໃຫ້ຕັ້ງເວລາປິດອັດຕະໂນມັດກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນ: ເມື່ອບໍ່ໃຊ້ງານເກີນ 10 ນາທີໜ້າຈໍກໍ່ຈະດັບລົງ.

ຕິດຜ້າກັ້ງກັນແສງແດດ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໄຟແລ້ວຍັງຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງປັບອາກາດເຮັດວຽກບໍ່ໜັກເກີນຄວາມເຢັນພາຍໃນເຮືອນ ຍັງຖືກເກັບສະສົມເອົາໄວ້ບໍ່ໄດ້ຮ້ອນຫຼາຍຈົນເກີນໄປອີກດ້ວຍ.ຫາກຢູ່ໃນຫ້ອງຄົນດຽວໃຫ້ເປີດໂຄມໄຟນ້ອຍໆ ແທນການເປີດໄຟໝົດຫ້ອງ.

ອັດຝາຕູ້ເຢັນໃຫ້ແຈບບໍ່ຄວນເປີດຕູ້ເຢັນຄ້າງໄວ້ດົນ ຫຼື ເປີດເລື້ອຍໆແລ້ວຫ້າມນໍາຂອງຮ້ອນໃສ່ຕູ້ເຢັນເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຕູ້ເຢັນເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ.

ເວລາລີດເຄື່ອງໃຫ້ລີດເທື່ອດຽວບໍ່ຄວນດຶງປັກສຽບເຂົ້າອອກເລື້ອຍໆ ແລະ ໃຫ້ລີດເທື່ອລະຫຼາຍໆໂຕແລ້ວບໍ່ຄວນພົມນ້ຳຫຼາຍຈົນເຄື່ຶອງຊຸ່ມເຮັດໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເສຍຄ່າໄຟຫຼາຍຂຶ້ນ.ຢ່າສຽບປັກສຽບໝໍ້ເຂົ້າປະໄວ້ ແລະ ຖອດປັກສຽບກາຕົ້ມນ້ຳເມື່ອນ້ຳເດືອດທັນທີນອກຈາກປະຫຍັດໄຟແລ້ວຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດໄຟໄໝ້ໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ຫຼັງສະຜົມໃຫ້ໃຊ້ຜ້າຂົນໜູຊັບນ້ຳໃຫ້ໝາດ ເປົ່າຜົມດ້ວຍພັດລົມແທນໄດເປົ່າຜົມ ຈະຊ່ວຍປະຫຍັດໄຟແລ້ວຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຜົມບໍ່ເສຍນຳອີກ.

ໝັ່ນກວດເຊັກອຸປະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍໄຟພາຍໃນເຮືອນເປັນປະຈໍານອກຈາກຊ່ວຍປະຫຍັດໄຟແລ້ວຍັງປ້ອງກັນການເກີດອັກຄີໄພໄດ້ ຫາກເປ່ເພມາອາດຈະບໍ່ໄດ້ເສຍຫາຍແຕ່ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າແຕ່ທ່ານອາດຈະເສຍເຮືອນໄປໝົດຫຼັງເລີຍກໍ່ໄດ້.ເຮົາຄວນທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງໜ້ອຍປີລະເທື່ອ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາເປັນປະຈໍາຫາກປ່ອຍໃຫ້ຝຸ່ນເກາະໜາຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນເຊັ່ນ: ໃບພັດລົມ, ແຜ່ນກອງເຄື່ອງປັບອາກາດເປັນຕົ້ນ ຖ້າເປັນຕູ້ເຢັນໃຫ້ກົດລະລາຍນ້ຳກ້ອນ.

ການປູກຕົ້ນໄມ້ອ້ອມບໍລິເວນເຮືອນກໍ່ຊ່ວຍສ້າງຮົ່ມເງົາໃນເຮືອນໄດ້ເປັນຢ່າງດີຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ ຈະຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ແສງແດດເຂົ້າສູ່ເຮືອນຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ການທາສີເຮືອນອ່ອນໆ ກໍ່ຊ່ວຍປະຫຍັດພະລັງວຽກໄດ້ຄືກັນສີອ່ອນໆ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດການສະທ້ອນຂອງແສງໄດ້ຫຼາຍ ແລະ ຍິ່ງທາພາຍໃນເຮືອນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮືອນສະຫວ່າງແບບບໍ່ຕ້ອງເປີດໄຟໝົດເຮືອນໄດ້ອີກດ້ວຍ.ສໍາລັບວິທີປະຫຍັດພະລັງງານງ່າຍໆເຫຼົ່ານີ້ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ລອງນໍາໄປປະຕິບັດ ແລະ ປັບໃຊ້ກັນຕາມຄວາມສະດວກ ເພື່ອໂລກຂອງເຮົາຈະໄດ້ພື້ນທີ່ສີຂຽວຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເງິນໃນກະເປົາຂອງທ່ານຈະບໍ່ແປນໄປກັບຄ່າໄຟອີກດ້ວຍ.

Post a Comment

0 Comments