ເລື່ອງບໍ່ເຄີຍຮູ້ເຮັດໃຫ້ໜ້າທ້ອງຂຶ້ນໝົດປີ...

ທ່ານໝໍ ຣາຊາ ຄາສໂລສກຽດສູນປ້ອງກັນພະຍາດແຫ່ງມະຫາວິທະຍາໄລລັດຊິຄາໂກ ປະເທດສະຫະລັດອະເມລິກາ ມີເຄັດລັບຕ້ອງຫ້າມຖ້າບໍ່ຕ້ອງການໜ້າທ້ອງຢອນຍານຕະຫລອດການມາຝາກ.1.ກິນອາຫານໂລແຟດຕະຫລອດເລີຍເຮັດໃຫ້ຂາດໄຂມັນດີ (ທີ່ມີຢູ່ໃນຖົ່ວ,ນ້ຳມັນໝາກກອກ ແລະອາໂວຄາໂດ ) ທີ່ຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຜົາຜານ.

2.ຢູ່ໃນພາວະຊຶມເສົ້າ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ ແຖມມັກກະຕຸ້ນໃຫ້ກິນຫຍັງຜິດໆນໍາອີກ.

3.ກິນແຕ່ອາຫານກ່ອງ ຊຶ່ງມັກຈະມີທັງເກືອ, ນ້ຳຕານ ແລະ ນ້ຳມັນເກີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ.4.ຂາດແມັກນີຊ່ຽມ ຊຶ່ງມີຢູ່ໃນຜັກໃບຂຽວເຂັ້ມ, ກ້ວຍ ແລະ ຖົ່ວເຫລືອງ ສານອາຫານຊະນິດນີ້ຊ່ວຍຫລຸດນ້ຳຕານໃນເລືອດໄດ້ດີ.

5.ດື່ມແຕ່ໂຊດາ ມີລາຍງານວິໄຈພົບວ່າໂຊດາມັກສະສົມໜ້າທ້ອງຍານເພາະໄດ້ພະລັງງານເກີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ.

6.ເລືອກກິນແຕ່ຫມາກໄມ້ວິຕາມິນຊີສູງ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄອລຕິຊອນໃນຮ່າງກາຍລຸດລົງ ຈຶ່ງຄຽດງ່າຍແລະ ກິນແບບຂໍ້2 ທາງທີ່ດີຈຶ່ງຄວນກິນອາຫານໃຫ້ຫລາກຫລາຍໂດຍຕື່ມຜັກຫມາກໄມ້ສີແດງ, ສີສົ້ມແລະ ສີເຫລືອງນໍາ.7.ບໍ່ອອກກຳລັງກາຍ ຊຶ່ງໃຜໆກໍ່ຮູ້ວ່າການເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍໜ້ອຍບໍ່ຊ່ວຍຫຍັງເລີຍ ແຕ່ຖ້າຕ້ອງການເຜົາຜານໄຂມັນ, ຫລຸດນ້ຳຕານໃນເລືອດຕ້ອງເຮັດຕໍ່ເນື່ອງຫລາຍກວ່າ 30 ນາທີ ຈົນເຫື່ອອອກ.

Post a Comment

0 Comments