ພຶດຕິກຳ.. ທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເມື່ອຍ...

ເຄີຍບໍ່ທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກຂີ້ຄ້ານ ຈະເຮັດຫຍັງກໍ່ຮູ້ສຶກໝົດເຫື່ອໝົດແຮງ ກັບຮອດເຮືອນກໍ່ຢາກຈະຢູ່ແຕ່ເທິງຕຽງ ຕື່ນເຊົ້າມາກໍ່ຍັງຮູ້ສຶກຄືຍັງນອນບໍ່ພໍ ບາງເທື່ອພຶດຕິກຳ ຫລື ນິໄສບາງຢ່າງນີ້ແຫລະທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກໝົດແຮງ, ອ່ອນເພຍ.1. ການຂາດນ້ຳ ຫາກເຮົາດື່ມນ້ຳບໍ່ພຽງພໍຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເລືອດຂຸ້ນຂຶ້ນ, ລຸດການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈທີ່ຈະປ໊ຳອົກຊິແຊນ

2. ບໍ່ໃສ່ໃຈອາຫານເຊົ້າ ການບໍ່ຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າ ຫລື ເລືອກອາຫານບໍ່ມີຄຸນນະພາບຈະເຮັດໃຫ້ໝົດມື້ຮູ້ສຶກຂີ້ຄ້ານ.3. ເລືອກຮັບປະທານແຕ່ອາຫານບໍ່ມີປະໂຫຍດ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຕານໃນເລືອດສູງ, ຮູ້ສຶກຂີ້ຄ້ານ, ຢາກນອນຕະຫລອດເວລາ ແລະ ເມື່ອຍງ່າຍ.

4. ວັນອາທິດເອົາແຕ່ນອນ ເຫັນເປັນວັນພັກຜ່ອນ ເລີຍຂໍຕື່ນສວຍ, ເຮັດໃຫ້ກາງຄືນນອນບໍ່ຫລັບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຊົ້າມື້ວັນຈັນຮູ້ສຶກຂີ້ຄ້ານ.ຮູ້ແນວນີ້ແລ້ວທ່ານກໍຄວນຮັກສາສຸຂະພາບຕົວເອງໃຫ້ດີ ຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ...

Post a Comment

0 Comments