ການກິນວິຕາມິນເສີມຫລາຍເກີນໄປ ອາດເປັນມະເຮັງໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ...

ວິຕາມິນເສີມຫລາຍຊະນິດ ສາມາດກາຍເປັນຕົວເລັ່ງມະເຮັງໄດ້ຖ້າກິນຫລາຍເກີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ ຄວາມເຊື່ອເກົ່າໆທີ່ເຄີຍຄິດວ່າການກິນອາຫານເສີມຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ສຸຂະພາບດີຂຶ້ນໄດ້ ແຕ່ລ່າສຸດການວິໄຈກັບພົບຜົນລັບທີ່ກົງກັນຂ້າມ Dr Tim Byers ໜຶ່ງໃນຜູ້ຊ່ຽວຊານງານວິໄຈດ້ານພະຍາດມະເຮັງຊັ້ນນຳຂອງໂລກ ໄດ້ມີການວິໄຈມາຕະຫລອດ 30 ປີ ໂດຍສຶກສາຈາກວິຕາມິນຍອດນິຍົມທີ່ຄົນທົ່ວໄປຍອມຈ່າຍເງິນເພື່ອຊື້ມາບໍລິໂພກເຊັ່ນ: ວິຕາມິນອີ,ເບຕ້າແຄໂລທີນ ແລະ ກົດໂຟຣິກ.Dr Tim Byers ກ່າວວ່າເຮົາຍັງບໍ່ແນ່ໃຈຫລາຍເຖິງຜົນການທົດລອງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ຈາກຫລັກຖານທັງໝົດທີ່ຖືກວິໄຈສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄົົນທີ່ໃຊ້ວິຕາມິນເສີມຫລືອາຫານເສີມເກີນຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະສ່ຽງຕໍ່ການສ້າງມະເຮັງໃຫ້ຮ່າງກາຍຕົນເອງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍເທົ່າໃດເຊັ່ນ: ອາຫານເສີມຈຳພວກໂຟຣິກ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກຍິງຖືພາ ທີ່ກິນໂຟຣິກເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃນມົດລູກຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ ແລະ ຫລຸດຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງສະຫມອງ ແລະ ກະດູກສັນຫລັງ ແຕ່ຫລັງຈາກການສຶກສາແລ້ວກັບພົບວ່າ ຖ້າໄດ້ຮັບໂຟຣິກຫລາຍເກີນໄປອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດມະເຮັງໄດ້ຫລາຍເຖິງ 56 ເປີເຊັນ ແລະ ວິຕາມິນຈຳພວກເບຕ້າແຄໂລທີນຈາກການທົດລອງພົບວ່າ ຖ້າໄດ້ຮັບຫລາຍກວ່າປະລິມານທີ່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ ກໍ່ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດມະເຮັງປອດ ແລະ ພະຍາດຫົວໃຈໄດ້ເຖິງ 20 ເປີເຊັນ ສ່ວນວິຕາມິນອີ ຖ້າໄດ້ຮັບເກີນຄວາມ

ຕ້ອງການກໍ່ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດພະຍາດມະເຮັງຕ່ອມລູກໝາກເຖີງ 17 ເປີເຊັນ. %Dr Tim Byers ແນະນຳວ່າ ບໍ່ມີຫຍັງທົດແທນການກິນອາຫານທີ່ດີໄດ້ເຊັ່ນ:

- ໂຟຣິກ ພົບຫລາຍໃນຜັກສີຂຽວເຊັ່ນ: ບລັອກໂຄລີ.

- ວິຕາມິນອີ ພົບໃນອາວມອນ, ຜັກກາດນາ ທີ່ຊ່ວຍສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍ.- ເບຕ້າແຄໂລທີນ ຫລື ສານຕ້ານອານຸມູນອິດສະຫລະ ຊ່ວຍຫລຸດຄວາມສ່ຽງການເກີດພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ມະເຮັງ ພົບໃນອາຫານຈຳພວກຫົວກາລົດ ແລະ ໝາກມ່ວງ.

Post a Comment

0 Comments