ຄວາມຈິງທີ່ຫລາຍຄົນບໍ່ເຄີຍຮູ້ອັນຕະລາຍ ຈາກການກິນໂຢເກີດ...

ອາຫານທີ່ສາວໆທີ່ຮັກສຸຂະພາບມັກກິນເປັນອັນດັບຕົ້ນໆກໍ່ຄືໂຢເກີດ ຫລາກຫລາຍລົດຊາດທີ່ມີສ່ວນປະສົມທີ່ເຮັດມາຈາກນົມຫລາກຫລາຍຊະນິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນນົມສົດຫລືນົມຂາດມັນເນີຍ ແລະ ນຳແບັກທີເຣຍແລັກໂຕບາຊິລັສ ແລະ ສເຕບໂຕຄອກຄັລໄປໝັກເຊື້ອ ເພື່ອໃຫ້ເກີດກະບວນການຍ່ອຍນ້ຳຕານແລັກໂຕດໃຫ້ເປັນກົດແລັກຕິກ ເຮັດໃຫ້ເກີດລົດຊາດສົ້ມໃນໂຢເກີດທີ່ເຮັດໃຫ້ກິນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມີການປຸງແຕ່ງລົດຊາດໃຫ້ແຊບຂຶ້ນ.ສາວໆສ່ວນໃຫຍ່ຄິດວ່າການກິນໂຢເກີດສາມາດຊ່ວຍໃນເລື່ອງຂອງສຸຂະພາບ ແລະ ກິນແລ້ວຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຂັບຖ່າຍດີຂຶ້ນໃຜບອກດີເຮົາກໍ່ວ່າດີນໍາ ແຕ່ຍັງມີຫລາຍຄົົນທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າແທ້ໆແລ້ວໂຢເກີດທີ່ສາວໆນິຍົມກິນເພື່ອສຸຂະພາບນັ້ນມີອັນຕະລາຍແຝງມານໍາ

1.ຊາວອາຊີແພ້ນົມ ແລະ ໂຢເກີດ

50-80 ເປີເຊັນ ຂອງຊາວອາຊີ ແພ້ໂປຕີນໃນນົມງົວຄົົນທີ່ແພ້ໜ້ອຍອາດຮູ້ສຶກວ່າກິນໂຢເກີດແລ້ວຂັບຖ່າຍດີແຕ່ທີ່ຈິງເປັນເພາະໂປຕີນໃນນ້ຳນົມເຂົ້າໄປເຮັດໃຫ້ເຍື່ອຫຸ້ມລຳໄສ້ລະຄາຍເຄືອງຈຸລັງເຍື່ອຫຸ້ມເກີດອາການບວມນ້ຳຈົນຕ້ອງປ່ອຍສານຄັດຫລັ່ງອອກມາ ແລະ ຮ່າງກາຍກໍ່ກຳຈັດດ້ວຍການຂັບຖ່າຍເປັນນ້ຳແຫຼວໆອອກໄປແຕ່ຖ້າກິນໂຢເກີດຕະຫລອດລະບົບພູມຕ້ານທານຈະປວນແປ ຈາກພຽງແຕ່ແພ້ນ້ອຍໆກໍ່ຈະຄ່ອຍໆແພ້ໜັກຂຶ້ນ ແລະ ພັດທະນາເປັນລົມພິດ,ຜື່ ນຄັນ, ຫອບຫືດ ແລະ ໜັກທີ່ສຸດກໍ່ຄືກາຍເປັນພະຍາດລຳໄສ້ຊຳເຮື້ອນໍາອີກ.2.ກິນໂຍເກີດເທົ່າກັບກິນແປ້ງ

ໃຜທີ່ມັກກິນໂຢເກີດ ເຄີຍສັງເກດກັນຫລືບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງກິນໂຢເກີດແລ້ວມີແຕ່ຕຸ້ຍຂຶ້ນ! ສ່ວນຫນຶ່ງກໍ່ເພາະບາງຍີ່ຫໍ້ນັ້ນຕື່ມແປ້ງລົງໄປເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະລິມານ ແລະ ຄວາມຂຸ້ນ ອີກຢ່າງຫມາກໄມ້ທີ່ຢູ່ໃນໂຢເກີດນັ້ນໃຫ້ວິຕາມິນຊີ ແລະ ເກືອແຮ່ທີ່ເຈືອຈາງຫລາຍເພາະວິທີການຜະລິດມີຫລາຍຂັ້ນຕອນ ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກຈະໄດ້ຈາກໂຢເກີດຄື: ແປ້ງແຕ່ງກິ່ນນົມສົ້ມ, ຕື່ມສີ ແລະ ລົດສັງເຄາະນີ້ກໍ່ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ໂຢເກີດມີລາຄາຖືກນໍາອີກ.ຖ້າສາວໆຢາກກິນໂຢເກີດໃຫ້ໄດ້ຮັບຈຸລິນຊີທີ່ມີປະໂຫຍດຈາກນົມ ຈຶ່ງຄວນເລືອກແບບທີ່ມີລົດ ແລະ ກິ່ນຕາມທຳມະຊາດ ກໍ່ຄືລົດທຳມະຊາດນັ້ນເອງ ແຕ່ສຳລັບທີ່ຢາກຫລີກລ້ຽງການກິນໂຢເກີດຫລືນົມສົ້ມກໍ່ສາມາດເລືອກເຄື່ອງດື່ມນ້ຳຫມາກໄມ້ທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງຈຸລິນຊີໂພໄບໂອຕິກ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃນເລື່ອງລະບົບຂັບຖ່າຍ ແລະ ບໍ່ມີອັນຕະລາຍນໍາອີກ.

Post a Comment

0 Comments