ນັກວິໄຈການແພດອ້າງຢາຕ້ານວັນນະໂລກຊະນິດໃໝ່ ຊ່ວຍຜູ້ປ່ວຍໂລກເອດສ໌...

ເວທີການປະຊຸມສາກົນ ວ່າດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມແກ້ບັນຫາ ແລະ ຮັກສາຜູ້ປ່ວຍພະຍາດເອດສ໌ ທີ່ອົດສະຕາລີ ໄດ້ມີການນຳສະເໜີຜົນງານການວິໄຈທົດລອງຢາຊະນິດໃໝ່ ທີ່ຫວັງນຳໄປສູ່ການຮັກສາຜູ້ປ່ວຍພະຍາດເອດສ໌ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍຕົວຢາຊະນິດໃໝ່ນີ້ ຖືກຮຽກວ່າ “PaMz” ເຊິ່ງໃຫ້ລິດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຢັບຢັ້ງຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ທີ່ເປັນສາເຫດຂອງວັນນະໂລກ ຫຼື ທີບີ ເຊິ່ງເປັນໂລກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ປ່ວຍພະຍາດເອດສ໌ລຳດັບຕົ້ນໆ.ເນື່ອງຈາກຜົນການທົດລອງໃຊ້ຢາ “PaMz” ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນທີ່ 2 ໂດຍມີການທົດລອງໃຊ້ກັບອາສາສະໝັກໃນອາຟຣິກາໃຕ້ ຈຳນວນ 207 ຄົນ ເຊິ່ງຜົນປະກົດວ່າຜູ້ຕິດເຊື້ອເອດສ໌ 181 ລາຍ ຕອບສະໜອງກັບໂຕຢາດ້ວຍດີ ແລະ ອີກ 26 ລາຍ ເກີດການຕ້ານທານກັບຢາຫຼາຍຊະນິດ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ລະບົບສ້າງພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍເຮັດວຽກລົ້ມເຫຼວ.ລາຍງານການວິໄຈຕົວຢາດັ່ງກ່າວຍັງພົບອີກວ່າ ຜູ້ໄດ້ຮັບຢາ 71 ເປີເຊັນ ຈະປອດຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣຍວັນນະໂລກ ໃນເວລາ 2 ເດືອນ ຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານພໍໆກັບວິທີການຮັກສາແບບເກົ່າ ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາກຳຈັດແບັກທີເຣຍວັນນະໂລກດົນປະມານ 8 ອາທິດ ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພັດຖືກກ່ວາ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ການຮັກສາຜູ້ປ່ວຍວັນນະໂລກ ຕິດເຊື້ອເອດສ໌ໃຊ້ວລາດົນປະມານ 4-6 ເດືອນ ແທນທີ່ຈະເປັນແບບເກົ່າ ເຊິ່ງການຮັກສາຕ້ອງໃຊ້ເວລາຍາວນານເຖິງ 2 ປີ.ຄະນະວິໄຈພັດທະນາຕົວຢາ “PaMz” ລະບຸວ່າ ຫາກໄດ້ຮັບທຶນດຳເນີນການເພີ່ມຕື່ມ ກໍ່ຈະຜັກດັນໃຫ້ເກີດການທົດລອງຕົວຢານີ້ຕໍ່ໄປເປັນຂັ້ນທີ່ 3 ໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນສິ້ນປີນີ້

Post a Comment

0 Comments