ຢ່າງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຂະນະທີ່ຫາກາກິນເຂົ້າແລ້ວ...

ເລື່ອງເລັກນໆນ້ອຍໆຫຼັງກິນເຂົ້າສຳເລັດທີ່ຫຼາຍຄົນເບິ່ງຂ້າມ ອາດນຳມາຊຶ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບມະຫາສານ 5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດຫຼັງຮັບປະ ທານອາຫານມີຫຍັງກັນດ້ວຍ ຕິດຕາມເບິ່ງ1. ດື່ມຊາທັນທີ

ອາດນຳໄປສູ່ພະຍາດຫຼອດເລືອດຫົວໃຈເພາະສານຟໍລິຟີນອນທີ່ຢູ່ໃນຊາຈະເຂົ້າໄປຂັດຂວາງ ການດູດຊຶມທາດເຫຼັກຈາກອາຫານນອກຈາກນີ້ກົດໃນຊາຍັງທຳລາຍໂປຼຣຕິນໃນອາຫານດ້ວຍ

2. ອາບນ້ຳທັນທີ

ຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິປະສິດທິພາບໃນການຍ່ອຍອາຫານຫຼຸດລົງ ລະບົບຄວາມດັນເລືອດໃນຮ່າງກາຍບໍ່ສົມດຸນ ທາງທີ່ດີຢ່າງນ້ອຍຄວນເຄິ່ງຊົ່ວໂມງແລ້ວຄ່ອຍອາບນ້ຳ3. ນອນຫຼັບທັນທີ

ເຮັດໃຫ້ອາຫານບໍ່ສາມາດຍ່ອຍໄດ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດລົມໃນກະເພາະອາ ຫານ ແລະ ລຳໄສ້ ລວມທັງອາດເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດກົດໄຫຼຢ້ອນ

4. ຍ່າງໄປຍ່າງມາ ອອກກຳລັງ

ການຍ່າງຈະເຮັດໃຫ້ກະເພາະ ແລະ ລຳໄສ້ຂະຍັບໄປມາລະບົບຍ່ອຍອາຫານຈຶ່ງເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ເຕັມທີ່5. ກິນໝາກໄມ້

ເຮັດໃຫ້ເກີດລົມໃນກະເພາະອາຫານ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ທ້ອງອືດທ້ອງເຟີ້ ຄວນຖ້າຈັກ 1–2 ຊົ່ວໂມງແລ້ວຄ່ອຍກິນ ຫຼື ກິນກ່ອນອາຫານ 1 ຊົ່ວໂມງ

Post a Comment

0 Comments