ຮູ້ໄວ້ເລື່ອງຮ້າຍ ແຄບຊູນຂອງວິຕາມິນຊີ...ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້!!!

ສາວໆຫລາຍຄົນຮູ້ຈັກກັນດີຢູ່ແລ້ວກັບເລື່ອງລາວຂອງວິຕາມິນຊີ ເພາະວ່າເປັນໜຶ່ງວິຕາມິນພື້ນຖານທີ່ເຮົາມັກຈະຊື້ມາກິນກັນ ໃນຮູບແບບຂອງແຄບຊູນທີ່ມີຂາຍຕາມຮ້ານຂາຍຢາຫລືແມ່ນແຕ່ໃນຫ້າງສັບພະສິນຄ້າກໍ່ຕາມ ຫລາຍຄົົນທີ່ຊື້ມາກິນກໍ່ອາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າວິຕາມິນຊີຈະເປັນໜຶ່ງໃນຕົວຊ່ວຍທີ່ເຮັດໃຫ້ຜິວຂາວໃສຂຶ້ນ ຫລື ແມ່ນແຕ່ກິນວິຕາມິນຊີເພື່ອໃຊ້ປ້ອງກັນຫວັດ ຢ່າງໃດກໍ່ດີມື້ນີ້ເຮົາມີເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບວິຕາມິນຊີ 5 ຂໍ້ທີ່ຄວນຮູ້ກ່ອນຈະຈົກເງີນໃນກະເປົ໋າເພື່ອຊື້ວິຕາມິນຊີມາກິນ.1.ວິຕາມິນຊີ ຊ່ວຍປ້ອງກັນຫວັດໄດ້ຕາມຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາໄດ້ຄົ້ນຄວ້າມາແລ້ວນັ້ນພົບວ່າວິຕາມິນຊີບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນຫວັດແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະມີການທົດລອງໃຫ້ຄົນຈຳນວນໜຶ່ງກິນວິຕາມິນຊີທຸກມື້ ກັບອີກກຸ່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ກິນຜົນປາກົດວ່າກຸ່ມທີ່ກິນວິຕາມິນຊີທຸກມື້ພັດມີຈຳນວນການເປັນຫວັດບໍ່ຕ່າງຈາກກຸ່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ກິນເລີຍ ດັ່ງນັ້ນຄວາມເຊື່ອນີ້ຕ້ອງຕົກໄປ.

2.ຖ້າບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນຫວັດໄດ້ ວິຕາມິນຊີກໍ່ໜ້າຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຊົາຈາກຫວັດໄດ້ໄວຂຶ້ນ ໃນການທົດລອງດຽວກັນກັບຂໍ້ທີ່1 ນັ້ນກໍ່ມີການພົບຄືກັນວ່າໃນກຸ່ມຂອງຜູ້ທີ່ເປັນຫວັດໄດ້ຮັບວິຕາມິນຊີກັບກຸ່ມຂອງຜູ້ທີ່ເປັນຫວັດແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບວິຕາມິນຊີພັດໄດ້ຜົນວາໄລຍະເວລາການເປັນຫວັດບໍ່ໄດ້ຫລຸດລົງຫລືບັນເທົາລົງຕ່າງກັນ ແຕ່ຢ່າງໃດຢ່າງໃດກໍ່ດີໃນກຸ່ມທີ່ຈະໄດ້ຜົນດີີຂຶ້ນກໍ່ມີແຕ່ພຽງໃນກຸ່ມຂອງຜູ້ປ່ວຍເດັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນທີ່ບັນເທົາຈາກອາການຫວັດໄດ້ໄວຂຶ້ນ.3.ການກິນວິຕາມິນຊີທີ່ມີປະລິມານຫລາຍເກີນຕໍ່ຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ມື້ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບທ້ອງຮຸນແຮງ.

4.ວິຕາມິນຊີມີລິດເປັນກົດສູງ ໂດຍສະເພາະກັບວິຕາມິນຊີທີ່ມີວາງຈຳໜ່າຍໃນຕະຫລາດປະຈຸບັນ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຕ້ອງການກິນກໍ່ຕ້ອງເລືອກວິຕາມິນຊີທີ່ມີລະດັບຄ່າ pH ທີ່ 7.68 ເທົ່ານັ້ນບໍ່ສະນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄືອງກະເພາະອາຫານ ແລະ ຖ້າປ່ອຍໄວ້ດົນອາດເກີດເປັນແຜທີ່ກະເພາະອາຫານ

ວິຕາມິນຊີມີຄຸນສົມບັດດູດຊັບທາດເຫລັກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ດັ່ງນັ້ນຖ້າຮ່າງກາຍເຮົາໄດ້ຮັບວິຕາມິນຊີໃນປະລິມານຫລາຍເກີນໄປຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາການສະສົມທາດເຫລັກທີ່ຂໍ້ກະດູກ ຊຶ່ງນັ້ນກໍ່ຄືສາເຫດຂອງພະຍາດປະດົງ ແລະ ພາວະຂໍ້ເສື່ອມ.ຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວກໍ່ຢ່າຮີບຮ້ອນຕັດສິນໃຈກິນໂດຍບໍ່ສຶກສາໃຫ້ດີກ່ອນ ແຕ່ຖ້າໃຜຢາກໄດ້ວິຕາມິນຊີແບບດີທີ່ສຸດເຮົາແນະນຳໃຫ້ເລືອກກິນຜັກຫມາກໄມ້ທີ່ມີວິຕາມິນຊີສູງແທນ ກໍ່ຄືໝາກກ້ຽງ, ຫມາກສີດາ, ໝາກຮຸ່ງສຸກ ເປັນຕົ້ນ.

Post a Comment

0 Comments