ເຮັດສັນລະຍະກຳບໍລິເວນກົ້ນແຕ່ເກີດຜິດຜາດ...

ນາງ ເລເນທອນເລີຍ ອາຍຸ 45 ປີ ອະດີດນັກເຕັ້ນໃຫ້ສຳພາດສື່ ເປີດໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຜິດພາດໃນການເຮັດສັນຍະກໍາຜິດພາດບໍລິເວນກົ້ນ ນາງ ເລເນ ບອກວ່ານາງເຮັດສັນລະຍະກຳບັ້ນທ້າຍໂດຍການໃສ່ຊິລິໂຄນເຂົ້າໄປເສີມແຕ່ຜົນກັບກາຍເປັນວ່າ ນາງມີອາການພະຍາດພູມຕ້ານທານຕົນເອງ(Autoimmune disease) ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີອາການປວດທ້ອງ ເນື່ອງຈາກຊິລິໂຄນໄຫລກັບຂຶ້ນໄປທີ່ຫລັງ ແລະ ໄຫລລົງມາທີ່ຕົ້ນຂາຂອງນາງເລເນ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈໄປຜ່າຕັດເອົາຊິລິໂຄນອອກ ແລະ ໃຊ້ວິທີປູກຖ່າຍເນື້ອເຍື່ອບໍລິເວນດັ່ງກ່າວແທນ.ໂດຍແພດໄດ້ສັ່ງໃຫ້ນາງລະມັດລະວັງຢ່າງຫລາຍເປັນເວລາ 6 ເດືອນແຕ່ນາງບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມຄຳສັ່ງຢ່າງເຄັ່ງຄັດເຮັດໃຫ້ເນື້ອບໍລິເວນດັ່ງກ່າວມີຄວາມຜິດພາດສາມາດພິກກັບດ້ານໄດ້ຈົນນາງອັດຄິບ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລົງໃນເວັບໄຊ “ຍູທູບ” ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2012 ເພື່ອເປັນອຸທາຫອນໃຫ້ແກ່ສາວໆທີ່ກຳລັງສົນໃຈເຂົ້າຮັບການເຮັດສັນລະຍະກຳເສີມກົ້ນເນື່ອງຈາກຜົນອາດບໍ່ໄດ້ເປັນໄປຢ່າງທີ່ທຸກຄົນຄາດຫວັງທັງໝົດ ເລເນສູນເສຍຄວາມຫມັ້ນໃຈຕໍ່ຕົວເອງທັງໝົດໄປນາງບໍ່ຢາກແຍງແວ່ນອີກ ແລະ ຂະນະນີ້ອາການຜິດປົກກະຕິຈາກຊິລິໂຄນທີ່ນາງເສີມເທື່ອທຳອິດກໍ່ຍັງປວດລົບກວນເປັນຄັ້ງຄາວ.ແພດກ່າວວ່າ ບາງລາຍອາດນຳມາຊຶ່ງອາການຕິດເຊື້ອແຜເປັນ, ທຳລາຍລະບົບປະສາດ ແລະ ດ້ານຊາໄດ້ ດັ່ງນັ້ນຄວນຄິດໃຫ້ດີກ່ອນການເຮັດ ໂດຍສະເພາະການຜ່າຕັດທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນຢ່າງກໍລະນີຂອງນາງທອນເລີ໌ຍ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ການສັນລະຍະກຳສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ມີອັນຕະລາຍທັງໝົດສະເໝີໄປ

Post a Comment

0 Comments