ນໍ້າມັນໝາກກອກ ແກ້ນອນໂກນ...

ກ່ອນອື່ນຕ້ອງເຂົ້າໃຈທີ່ມາຂອງການໂກນເສຍກ່ອນ, ວ່າມັນມີສາເຫດຍ້ອນຫຍັງ ແລະ ເປັນຫຍັງຈັ່ງໂກນດັງແທ້ໆ! 

ໂດຍປົກກະຕິເວລາຄົນເຮົານອນຫລັບ ກ້າມຊີ້ນຢູ່ລິ້ນ ແລະ ຢູ່ກົກລິ້ນຈະຄາຍຕົວລົງໄປນໍາເຮັດໃຫ້ລິ້ນຕົກລົງໄປປິດກັ້ນທາງເດີນຫາຍໃຈແຕ່ບໍ່ໄດ້ປິດສະນິດເຮັດໃຫ້ອາກາດທີ່ເຮົາຫາຍໃຈຜ່ານດັງ ແລະ ຜ່ານລົງໄປຍັງໂພ້ງດັງທາງຫລັງຜ່ານໄປບໍ່ສະດວກຫລາຍເກີດຄືການພັດບໍລິເວນທີ່ກົກລິ້ນເປັນທີ່ມາຂອງສຽງໂກນ.

ແຕ່ມື້ໃດທີ່ເຮັດວຽກມາເມື່ອຍໆແລ້ວນອນຫລັບສະນິດຫລາຍໆ ”ລິ້ນ” ທີ່ວ່າຈະຕົກລົງໄປຫລາຍເຮັດໃຫ້ຍິ່ງໂກນຫລາຍຂຶ້ນຍິ່ງເປັນຄົນຕຸ້ຍສຽງຍິ່ງດັງແຮງ.ວິທີແກ້ແບບປະຈຸບັນດ່ວນພຽງແຕ່ໃຫ້ນອນໃນທ່າແຄງຫລືເກືອບໆຄວໍ້າຊ່ວຍຫລຸດສຽງໂກນລົງໄດ້

ສ່ວນວິທີແກ້ແບບໄລຍະຍາວ “ນໍ້າມັນໝາກກອກ“ ຊ່ວຍໄດ້ ໂດຍໃຊ້ນໍ້າມັນໝາກກອກຊະນິດສຳລັບເຮັດອາຫານ (ຈະໃຫ້ດີຄວນເລືອກແບບ Extra virgin olive oil) ກິນ 4-5 ຢອດກ່ອນນອນທີ່ສຳຄັນຄວນເຮັດຄອບຄູ່ກັບການຄຸມນໍ້າໜັກໂຕ.

ຈື່ໄວ້ວ່າ, ຍິ່ງຕຸ້ຍເທົ່າໃດ ກໍ່ໂອກາດນອນໂກນ ດັງຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ວ່າຜູ່ຈ່ອຍກໍ່ມີໂອກາດຄືກັນ ແຕ່ໜ້ອຍກວ່າ.

Post a Comment

0 Comments