ທ່ານຮູ້ແລ້ວບໍ່ ຊ່ວງອາຍຸໃດເໝາະສົມກັບການເປັນ!!! ແມ່ຄົນ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ?

ດ້ວຍຍຸກສະໃໝທີ່ປ່ຽນໄປ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີທາງການແພດທີ່ກ່າວໜ້າຂື້ນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄູ່ຮັກຫຼາຍຄູ່ແຕ່ງງານກັນຫຼາຍກ່ວາສະໃໝກ່ອນທີ່ຈົບການສືກສາບໍໄດ້ພໍທໍ່ໃດປີ ກໍ່ມັກຈະມີຄອບຄົວກັນແລ້ວ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມໃນທຸກດ້ານສາກ່ອນ ຈີ່ງຄ່ອຍຕັດສີນໃຈແຕ່ງງານ ແລະ ມີລູກ.ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຜົນການສືກສາຈາກ Royal Collegeof Obstetrcs and Gynaecology ໃນອັງກິດພົບວ່າ: ຊ່ວງອາຍຸທີ່ເໝາະສົມກັບການມີລູກຫຼາຍທີ່ສຸດຄື: 20-35 ປີເພາະໂອກາດສ່ຽງຕໍ່ການແທ້ງລູກນ້ອຍກ່ວາ ພ້ອມຍັງເກີດໄດ້ງ່າຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເພີ່ງການຜ່າເກີດທີ່ຈະຕ້ອງການໃຊ້ເວລາພັກຟື້ນຍາວນານກ່ອນດ້ວຍ.ຜົນວິໃຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Aarhus Umiversity ໃນເດນມ໊າກ ພົບວ່າ: ຊ່ວງອາຍຸທີ່ເຫມາະກັບການລ້ຽງດູລູກຄວນຈະຢູ່ທີ່ອາຍຸ 33 ຂື້ນໄປເພາະຜູ້ເປັນແມ່ມີວຸດທິພາວະຫຼາຍພໍໃນການອົບຮົມ ແລະ ຮັບມືກັບພຶດຕິກຳຂອງລູກໄດ້.

Post a Comment

0 Comments