ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ອາການວິນຫົວ ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດ!!!

ວິນຫົວ…ຢ່າກິນຢາອາການວິນຫົວ ເປັນອາການທີ່ພົບໄດ້ເລື້ອຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ບາງຄົນເມື່ອເກີດອາການກໍ່ມັກໄປຊື້ຢາຮັບປະທານເອງ ແລະ ຮັບປະທານຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາດົນ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການເບິ່ງແຍງຂອງແພດກໍ່ອາດເກີດຜົນຂ້າງຄຽງໄດ້.ຜົນຂ້າງຄຽງຈາກຢາແກ້ວີນ ອາດເກີດອາການຕໍ່ລະບົບປະສາດສ່ວນກາງ, ມັກພົບອາການຍ່າງຊ້າຍ່າງຜິດປົກກະຕິ, ມືສັ່ນ, ເວົ້າບໍ່ແຈ້ງ ແຕ່ທັງນີ້ຜົນຂ້າງຄຽງມັກເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຫລາຍ ຮັບປະທານຢາເປັນເວລາດົນ ຫລື ຮັບປະທານຢາໃນຂະໜາດທີ່ສູງເກີນໄປ, ຂະໜາດຢາທີ່ຖືກຕ້ອງຮັບປະທານຄື ເທື່ອລະ 1-2 ແຄບຊູນຫລື 5-10 ມິນລິກຣາມ, ມື້ລະ1 ຄັ້ງ.

Post a Comment

0 Comments