ອ່ານດ່ວນ..ເປັນຜູ້ຍິງຢ່າລະເລີຍພະຍາດເຫຼົ່ານີ້...

ບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ອາຍຸຫລາຍແລ້ວເຖິງຄ່ອຍໄປກວດ ຊີວິດປະຈຸບັນຂອງຄົນເຮົາເພີ່ມໂອກາດສ່ຽງໃນການເກີດພະຍາດຕ່າງໆເພີ່ມຫລາຍຂຶ້ນ ເຮົາຄວນໃສ່ໃຈເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໂຕເອງຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ຫາທາງປ້ອງກັນພະຍາດໄວ້ຈະດີກວ່າ.ພະຍາດທີ່ຜູ້ຍິງຄວນກວດ

ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຫຼອດເລືອດ ອາການເບື້ອງຕົ້ນເກືອບບໍ່ມີເລີຍ ສາເຫດສຳຄັນຄືຄໍເລດເຕີລໍສູງ, ອ້ວນ, ບໍ່ອອກກຳລັງກາຍ
ພະຍາດຫຼອດເລືອດສະຫມອງ ຜູ້ຍິງເຮົາມີອັດຕາການເກີດພະຍາດຫຼອດເລືອດສະຫມອງສູງຂຶ້ນ, ມີອາການແຂນຂາອ່ອນແຮງ, ວິນວຽນ, ຊົງໂຕບໍ່ໄດ້, ໜ້າບ້ຽວ, ປາກບ້ຽວ, ເວົ້າບໍ່ແຈ້ງ.ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງເຕົ້ານົມ ຜູ້ຍິງທົ່ວໂລກມີອັດຕາການເກີດພະຍາດນີ້ສູງເພີ່ມຂຶ້ນ ຜູ້ຍິງເຮົາຈຶ່ງຄວນໃສ່ໃຈໂຕເອງ ດ້ວຍການກວດກາເຕົ້ານົມດ້ວຍໂຕເອງເປັນປະຈຳ.

ມະເຮັງປາກມົດລູກ ຖືເປັນພະຍາດຮິດອັນດັບຕົ້ນໆຂອງຜູ້ຍິງ ຈຶ່ງບໍ່ຄວນລະເລີຍການກວດຢ່າງນ້ອຍປີລະ 1 ຄັ້ງ.ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງກະດູກ ຜູ້ຍິງຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 40 ປີຂຶ້ນໄປ ມັກມີອາການກະດູກພ່ອຍ ທາງທີ່ດີຄວນກວດສຸຂະພາບປະຈຳທຸກປີ ຄວບຄຸມປະລິມານອາຫານ, ປະລິມານໄຂມັນ, ໝັ່ນອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສຳໝ່ຳສະເໝີ ເພື່ອສຸຂະພາບຂອງໂຕທ່ານເອງ.

Post a Comment

0 Comments