ລະວັງກິນຢານອນຫລັບ ຜິດວິທີໃຫ້ໂທດ...ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ຕົວ!!!

ການນອນຫລັບເປັນການພັກຜ່ອນທີ່ດີທີ່ສຸດ ແຕ່ສະພາບສັງຄົມທີ່ມີບັນຫາອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຄຽດ, ອາການນອນບໍ່ຫລັບຈຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບັນຫາສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາໃນປະຈຸບັນ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຈົນຕ້ອງອາໃສຢານອນຫລັບຊຶ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ການປິ່ນປົວບັນຫາການນອນບໍ່ຫລັບຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍວິທີບໍ່ໃຊ້ຢາກ່ອນໂດຍກຳຈັດເຫດປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫລັບປະຕິບັດຕາມສຸຂະອານາໄມການນອນຢ່າງເໝາະສົມ ສ່ວນການໃຊ້ຢານອນຫລັບນັ້ນບໍ່ໄດ້ປິ່ນປົວອາການນອນບໍ່ຫລັບພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ອາການບັນເທົາລົງຂະນະໃຊ້ຢາ ຖ້າພະຍາຍາມແກ້ໄຂສາເຫດລວມເຖິງປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳການນອນໃຫ້ເໝາະສົມແລ້ວອາການຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນໝໍຈຶ່ງຈະພິຈາລະນາໃຊ້ຢານອນຫລັບຮ່ວມນໍາ.ການໃຊ້ຢານອນຫລັບຈະໃຊ້ພຽງຊົ່ວຄາວໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ ເນື່ອງຈາກການໃຊ້ຢາຕໍ່ເນື່ອງເປັນໄລຍະເວລາດົນຈະເຮັດໃຫ້ການຕອບສະຫນອງກັບຢາຫລຸດລົງຕ້ອງເພີ່ມຂະໜາດຢາຫລາຍຂຶ້ນເລື່ອຍໆເພື່ອໃຫ້ນອນຫລັບໄດ້ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດຢາ ຖ້າຢຸດຢາທັນທີອາດມີອາການນອນບໍ່ຫລັບ ແລະ ກັງວົນໄດ້ ນອກຈາກນັ້ນການໃຊ້ຢານອນຫລັບໃນໄລຍະຍາວຍັງສົ່ງຜົນໃຫ້ຫນ້າທີ່ການເຮັດວຽກງານຂອງສະຫມອງເສື່ອມຖອຍລົງ ອາດເກີດພະຍາດສະຫມອງເສື່ອມໄດ້ໂດຍສະເພາະໃນຜູ້ສູງອາຍຸ ດັ່ງນັ້ນການໃຊ້ຢານອນຫລັບຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງຢູ່ໃນຄວາມເບິ່ງແຍງຂອງໝໍ ເນື່ອງຈາກການໃຊ້ຢາເກີນຂະໜາດຈະອອກລິດກົດການເຮັດວຽກງານຂອງສະຫມອງທີ່ຄວບຄຸມການຫາຍໃຈ ເກີດພາວະການຫາຍໃຈລົ້ມເຫລວເປັນອັນຕະລາຍເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້ ຢາບາງຊະນິດອອກລິດຍາວຫລັງຈາກຕື່ນນອນແລ້ວບາງຄົນຈະຍັງຮູ້ສຶກຢາກນອນ, ອ່ອນເພຍ ຫລື ມຶນງົງເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບັດເຫດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ຖ້າຕ້ອງຂັບລົດຫລືເຮັດວຽກກັບເຄື່ອງຈັກ.ສະນັ້ນການໃຊ້ຢານອນຫລັບຄວນຕ້ອງລະມັດລະວັງເປັນພິເສດໂດຍສະເພາະຜູ້ປ່ວຍພະຍາດຕັບ, ຫມາກໄຂ່ຫລັງ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸເພາະຢາອາດສະສົມໃນຮ່າງກາຍໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນເກີດຜົນຂ້າງຄຽງໄດ້ຫລາຍກວ່າປົກກະຕິນອກຈາກນັ້ນຄວນຫລີກລ້ຽງການໃຊ້ຢານອນຫລັບໃນຍິງຖືພາໃຫ້ນົມບູດ, ຜູ້ປ່ວຍພະຍາດປອດ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີພາວະຢຸດຫາຍໃຈຂະນະຫລັບລວມເຖິງຜູ້ທີ່ໃຊ້ຢາອອກລິດກົດປະສາດ ສ່ວນຜູ້ທີ່ໃຊ້ຢານອນຫລັບຄວນງົດເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີແອວກໍຮໍທຸກຊະນິດເນື່ອງຈາກແອວກໍຮໍຈະໄປເສີມລິດອາດກົດການຫາຍໃຈເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໄດ້.ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຢານອນຫລັບຄວນປະຕິບັດໂຕຕາມສຸຂະອານາໄມໃນການນອນທີ່ດີຮ່ວມນໍາ ໂດຍຈັດບັນຍາກາດໃນຫ້ອງນອນໃຫ້ນອນສະບາຍ, ບໍ່ມີສິ່ງລົບກວນເຂົ້ານອນ ແລະ ຕື່ນນອນໃຫ້ເປັນເວລາ, ນອນໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ພຽງພໍຢ່າງໜ້ອຍ 6-8 ຊົ່ວໂມງ, ຫາວິທີຜ່ອນຄາຍຄວາມຄຽດ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະຫມ່ຳສະເໝີລວມທັງຫລີກລ້ຽງເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີຄາເຟອີນ, ງົດສູບຢາ. ຖ້າປະຕິບັດໄປເລື່ອຍໆກໍ່ຈະສາມາດນອນຫລັບໄດ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອາໄສຢານອນຫລັບນໍາອີກ.

Post a Comment

0 Comments