ດື່ມນ້ຳນ້ອຍ ຜົນຮ້າຍທີ່ທ່ານຄາດບໍ່ເຖິງ...

ດື່ມນ້ຳນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ມັກດື່ມນ້ຳ ນອກຈາກຈະບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແລ້ວ ການດື່ມນ້ຳນ້ອຍຍັງສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ລະບົບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ, ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາປະກອບດ້ວຍນໍ້າ 70 ເປີເຊັນ, ເລືອດເຮົາປະກອບດ້ວຍນ້ຳ 90 ເປີເຊັນ, ກະດູກຂອງເຮົາປະກອບດ້ວຍນໍ້າ 22 ເປີເຊັນ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາເສຍນໍ້າວັນລະ 2 ລິດ .ຖ້າເຮົາກິນນ້ຳເຂົ້າໄປບໍ່ພຽງພໍກໍ່ຖືວ່າຂາດນ້ຳ ອະໄວຍະວະພາຍໃນຈະຜິດປົກກະຕິ, ເລືອດຈະຂຸ້ນຫົວໃຈຈະສູບເລືອດໄປຫຼໍ່ລ້ຽງຮ່າງກາຍຫຼືສ່ວນຕ່າງໆ, ຫົວໃຈຈະຕີບຕັນ, ຄວາມຈຳຈະເສື່ອມຫຼືເປັນ Alzheimer ເພາະເລືອດລ້ຽງສະໝອງບໍ່ພໍ, ເສັ້ນເລືອດກໍ່ຈະຕີບ, ລຳໄສ້ແຫ້ງ ເຮັດໃຫ້ທ້ອງຜູກ.

ເພາະພາວະສັງຄົມໃໝ່ ຄົນນັ່ງເຮັດງານຢູ່ກັບຄອມພິວເຕີ ບໍ່ຢາກເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ, ບໍ່ມັກກິນນ້ຳ, ດື່ມນ້ຳວັນລະ 2-3 ຈອກ ບໍ່ເກິນ 500 ຊີຊີ ເຮັດໃຫ້ເລືອດເຂັ້ມ, ໄຂມັນສູງ.

ວິທີການຂັບຂອງເສຍອອກຈະມີຢູ່ 5 ວິທີຄື:1. ຫມາກໄຂ່ຫຼັງ ຂັບອອກມາທາງປັດສະວະ.

2. ລຳໄສ້ໃຫຍ່ ຂັບອອກມາທາງອາຈົມ.

3. ປອດ ຂັບອອກມາທາງລົມຫາຍໃຈ.4. ຜິວໜັງ ຂັບອອກທາງເຫື່ອ.

5. (ສຳລັບແມ່ຍິ່ງ) ຮອບດືອນ ຂັບອອກມາທາງປະຈຳເດືອນເມື່ອວິທີຂັບຂອງເສຍບໍ່ສົມບູນ ຮ່າງກາຍກໍ່ຈະຕ້ອງພະຍາຍາມຫາທາງອອກໃຫ້ໄດ້ເຊັ່ນ: ເປັນສິວ, ຝ້າກະ, ຝີ hemorrhoids ຖ້າເຮົາມີອາການດັ່ງກ່າວ ອາດຈະສະແດງວ່າຮ່າງກາຍເຮົາມີຂອງເນົ່າເສຍຢູ່ພາຍໃນ ເປັນສັນຍານເຕືອນໄພທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ. ດັ່ງນັ້ນ ຈື່ງຕ້ອງດື່ມນໍ້າໃຫ້ໄດ້ວັນລະ 2 ລິດ ເພື່ອຮ່າງກາຍຈະໄດ້ຮັບນໍ້າໃນປະລິມານທີ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ ສາມາດຂັບຂອງເສຍອອກຈາກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບດີ.

Post a Comment

0 Comments