ສະເຕຫັດໜ້າທ້ອງ ເຮັດໃຫ້ຫຸ່ນດີຂຶ້ນແທ້ຫລືບໍ່?

ການໃສ່ສະເຕຫັດໜ້າທ້ອງຊ່ວຍໃຫ້ສວມໃສ່ເສື້ອຜ້າໄດ້ໝັ່ນໃຈຍິ່ງຂຶ້ນ ຮັບປະທານອາຫານຫລາຍໄປຈະເຮັດໃຫ້ອຶດອັດອາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາກິນໄດ້ນ້ອຍລົງ ນ້ຳໜັກອາດຈະລຸດລົງໄດ້ ແຕ່ການໃສ່ສະເຕກໍ່ມີຂໍ້ຄວນລະວັງ, ບໍ່ຄວນໃສ່ດົນເກີນໄປໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງບໍ່ຄວນໃສ່ນອນ.– ໃສ່ຮັດເກີນໄປເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈລຳບາກ, ລະບົບເລືອດ ແລະ ຂອງແຫລວໃນຮ່າງກາຍໄຫລວຽນໄດ້ບໍ່ສະດວກ.

– ອາດໄປກົດລຳໄສ້, ລະບົບຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ດີ, ມີອາການທ້ອງອືດອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ.– ກ້າມເນື້ອຫລັງບໍ່ແຂງແຮງ, ປວດຫລັງ.

– ຮັກສາຄວາມສະອາດໃຫ້ດີ ການຫັດແໜ້ນບວກກັບຄວາມຊຸ່ມ ອາດເກີດການລະຄາຍເຄືອງໄດ້.– ອາດເກີດຮອຍແດງຈົນເປັນແຜອັກເສບໄດ້.

Post a Comment

0 Comments