ເຕືອນ!! ຄີມລອກຜິວຂາວ ມີສານທຳລາຍຜິວໜັງ ເຖິງ DNA...

ເຕືອນຄີມລອດຜິວຂາວ ມີ Hydrogenperoxide ສາມາດທຳລາຍຜິວເຖິງລະດັບ ດີເອັນເອ ທີ່ມີຂາຍໃນຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ທັ້ງຕາມທ້ອງຕະຫຼາດທົ່ວໄປ ຫຼື ຮ້ານຄ້າອອນໄລນ ທີ່ຂາຍຄີມປ່ຽນສີຜິວ ໂດຍອ້າງວ່າເປັນກົດໝາກໄມ້ທີ່ຊ່ວຍລອກຜິວຊັ້ນນອກ ແລະ ເຜີຍຜິວທີ່ຂາວໃສອອກມາ.ລ່າສຸດວັນທີ່ 4 ກໍລະກົດ 2014 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກເຜີຍວ່າ ຄີມປ່ຽນສີຜິວດັ່ງກ່າວຈະມີສ່ວນຜະສົມຫຼັກຄື”

(Hydrogenperoxide) ທີ່ສານກັດກ່ອນສູງ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຄັນຄາຍ, ແສບ ແລະ ເປັນຕຸ່ມລັກຊະນະເປັນນ້ຳ ໃນທາງການແພດ ນຳມາໃຊ້ໃນການທຳຄວາມສະອາດແຜ ທີ່ທຳຄວາມສະອາດໄດ້ຍາກເຊັ່ນ: ແຜເລິກ, ປາກແຜແຄບ, ແຜຈາກຕະປູ, ຖຶກແທງເປັນຕົ້ນຜູ້ອຳນວນການສະຖາບັນຜິວໜັງກ່າວວ່າ: ການນຳສານ Hydrogenperoxide ມາໃຊ້ກັບຜິວໂດຍຕົງ ຖືວ່າເປັນການນຳມາໃຊ້ທີ່ຜິດ ເພາະບໍ່ໄດ້ມີຂໍ້ບົ່ງຊີ້ ຫຼື ກຳນົດວ່າໃຫ້ສານນີ້ໃຊ້ໃນການຟອກສີຜິວ ແຕ່ເພາະຄ່ານິຍົມໃນປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງມີການນຳມາໃຊ້ຜະສົມໃນຄີມກັດຜິວໃນເປີເຊັນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ.ເມື່ອນຳສານ Hydrogenperoxide ຫຼື ຄີມທີ່ມີສ່ວນຜະສົມຂອງສານນີ້ມາໃຊ້ກັບຜິວໜັງ ເພື່ອຫວັງໃຫ້ຜິວຂາວນັ້ນ ສານນີ້ກໍ່ຈະໄປກັດຜິວຊັ້ນນອກອອກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜິວເບິ່ງຂາວຂື້ນຈິ່ງ ແຕ່ຈະຂາວໃນລະດັບໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຫາກໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແລະ ໃຊ້ປະຈຳຈະເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງເຊິ່ງເປັນເກາະປົກປ້ອງໂດຍທຳມະຊາດເຊື່ອມ ຫຼື ບາງລົງ, ເມື່ອທາຄີມ ຫຼື ສານຊະນຶດອື່ນໆ ທີ່ຜິວໜັງກໍ່ຈະເກີດການຊືມຊັບ ຂອງສານໄດ້ງ່າຍກວ່າປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ເກີດການແພ້ ຫຼື ຄັນຄາຍໄດ້ງ່າຍຂື້ນ ເມື່ອຖືກແສງແດດດົນໆ ຜິວໜັງກໍ່ຈະຖືກທຳລາຍເລິກໄປເຖິງລະດັບໂມເລກຸນ ແລະ ລະດັບດີເອັນເອພ້ອມ ອີກທັ້ງຍັງເກີດການປ່ຽນແປງເຊັ່ນ: ເປັນຕຸ່ມເມັດແຂງ, ເປັນເນື້ອງອກຜິວໜັງ ລວມເຖິງມີແນວໂນ້ມຈະເປັນມະເຮັງຜິວໜັງສູງກວ່າຜິວທຳມະດາ.

Post a Comment

0 Comments