ສານອາຫານສຳລັບທ່ານຍິງ ISOFLAVONES...

ສານ (ISOFLAVONES) ເປັນສານອາຫານທີ່ມີຢູ່ໃນຖົ່ວເຫລືອງ ເປັນຮູບໜຶ່ງຂອງຮໍໂມນໃນພືດທີ່ມີຊື່ວ່າ ໄຟໂຕເອດໂຕເຈນ ເປັນສານປະກອບທີ່ມີໂຄງສ້າງຄ້າຍຄືກັບຮໍໂມນເອດໂຕເຈນ ດັ່ງນັ້ນ ວັນນີ້ແອດຈະມານໍາສະເໜີຄຸນປະໂຫຍດຂອງISOFLAVONES ເຊີ່ງຈະມີຫຍັງແດ່ນັ້ນ ເຮົາມາເບີ່ງໄປພ້ອມກັນເລີຍ.

- ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງມະເຮັງທີ່ກ່ຽວກັບຮໍໂມນ ທີ່ສຳພັນກັບຮໍໂມນເພດ.

- ຊ່ວຍລຸດລະດັບຄໍເລດສະເຕີລໍ ສົ່ງຜົນຕໍ່ການປ້ອງກັນພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຫລອດເລືອດ.- ຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດກະດູກຜຸ່ນ.

- ຊ່ວຍລຸດຜົນຂ້າງຄຽງຈາກສະພາວະໝົດປະຈຳເດືອນ ໃນເພດຍິງ.

- ຊ່ວຍປັບລະດັບຮໍໂມນໃນຜູ້ຫຍິງໄວກາງຄົນ, ປັບລະດັບເອດໂຕເຈນທີ່ຂຶ້ນໆລົງໆໃຫ້ສົມດຸນ.- ສາມາດລຸດການສະສົມຂອງໄຂມັນ, ຊ່ວຍເພີ່ມມວນກ້າມເນື້ອຜິວກະຊັບ.

Post a Comment

0 Comments