ຢາກໃຫ້ລູກສູງແນະນໍາ 3 ວິທີ່ງ່າຍໆ… ຊ່ວຍໄດ້ບໍ່ວ່າພໍ່ແມ່ຈະເຕ້ຍ ລູກກໍ່ສູງໄດ້...

ກ່ອນອື່ນເຮົາມາເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ອນວ່າ ສ່ວນສູງຂອງລູກນັ້ນຂື້ນຢູກັບກໍາມະພັນເປັນປັດໄຈສໍາຄັນ ແຕ່ຈະສູງເທົ່າໃດນັ້ນມີຍີນຫຼາຍຄູທີ່ສົ່ງຜົນດ້ວຍ ບໍ່ແມ່ນວ່າພໍ່ແມ່ເຕ້ຍແລ້ວລູກຈະບໍ່ສູງ ແລະ ບໍ່ແມ່ນວ່າພໍ່ແມ່ສູງແລ້ວລູກຈະສູງນໍາ.ຢາກໃຫ້ລູກສູງເຮັດແນວໃດດີ?

ຢ່າງທີ່ໄດ້ກ່າວໄປວ່າຄວາມສູງຂອງລູກນັ້ນຂື້ນຢູ່ກັບກໍາມະພັນ ແລະ ຍີນຂອງພໍ່ແມ່ເປັນປັດໃຈຫຼັກໆ ແຕ່ກໍ່ມີປັດໄຈເສີມອື່ນໆທີ່ຈະຊ່ວຍໃນການເພີ້ມຄວາມສູງຂອງລູກໄດ້ດ້ວຍວິທີຕໍ່ໄປນີ້:1. ກິນອາຫານໃຫ້ຖືກຢ່າລືມແຄວຊ່ຽມ

ໂພຊະນາການທີ່ດີມີສ່ວນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລູກສູງຂື້ນໄດ້ ພໍ່ແມ່ຄວນໃຫ້ລູກກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ຈໍາເປັນສໍາຫຼັບເດັກນ້ອຍ ທັງເກືອແຮ່, ວິຕາມິນ, ໂປຕີນ, ຄາໂບໄຮເດດ ແລະ ໄຂມັນ ທີ່ສໍາຄັນຄື ຢ່າລືມອາຫານທີ່ມີແຄວຊ່ຽມສູງ ແລະ ດື່ມນໍ້າໃຫ້ພຽງພໍນໍາອີກ

ນອກຈາກອາຫານ ແລະ ນໍ້າແລ້ວ, ຄວນໃຫ້ລູກດື່ມນົມ ຫຼື ກິນອາຫານທີ່ມີແຄວຊ່ຽມ ຊຶ່ງເປັນສານອາຫານທີ່ເຮັດໃຫ້ກະດູກແຂງແຮງ ໂດຍແຄວຊ່ຽມນັ້ນ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງເດັກນ້ອຍຫຼາຍ ໂດຍສະຖາບັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາໃຫ້ຂໍ້ມູນວ່າ ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 1-3 ປີ ຄວນກິນແຄວຊ່ຽມ 700 ມິລີກຣາມ/ມື້, ສ່ວນເດັກນ້ອນ 4-8 ປີ ຄວນໄດ້ຮັບແຄວຊ່ຽມ 1,000 ມິນລີກຣາມ/ມື້ ແລະ ອາຍ 9-18 ປີ ຄວນກິນແຄວຊ່ຽມ 1,300 ມິນລີກຣາມຕໍ່ມື້2. ນອນໃຫ້ພໍ ແລະ ເປັນເວລາ

ຖ້າຢາກໃຫ້ລູກສູງ ຕ້ອງພະຍາຍາມໃຫ້ລູກນອນລັບຢ່າງພຽງພໍ ເພາະວ່າຊ່ວງທີ່ກໍາລັງນອນລັບນັ້ນ ເປັນເວລາທີ່ຮໍໂມນການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ເຮັດວຽກ

ສໍາຫຼັບເດັກນ້ອຍ ຄວນນອນຫຼັບ 10-13 ຊົ່ວໂມງ/ຄືນ ທີ່ສໍາຄັນຄືຖ້າຢາກໃຫ້ລູກສູງ ແລະ ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ຄວນໃຫ້ລູກເຂົ້ານອນເປັນເລລາ ແລະ ຕື່ນເປັນເວລາ ຫຼື ນອນ ແລະ ຕື່ນຕົງເວລາດຽວກັນໃນທຸກໆມື້ນໍາ, ບໍ່ວ່າມື້ວັນເສົາ ແລະ ອາທິດກໍ່ຕາມ3. ໃຫ້ລູກອອກກໍາລັງກາຍ

ຖ້າຢາກໃຫ້ລູກສູງ ທ່ານຄວນໃຫ້ລູກໄດ້ມີເວລາອອກກໍາລັງການປະມານ 60 ນາທີຕໍ່ມື້ ການອອກກໍາລັງກາຍບໍ່ໄດ້ພຽງແຕ່ຊ່ວຍເລື່ອງສ່ວນສູງ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໃຫ່ຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດຕຸ້ຍໃນເດັກນ້ອຍໄດ້ອີກດ້ວຍ ຫຼື ຫາກວ່າມີເວລາບໍ່ຫຼາຍ ກໍ່ຄວນຊວນລູກຍ່າງໄປຫັນໄປນີ້ໜ້ອຍໜຶ່ງກໍ່ດີ

ຖ້າຫາກວ່າພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິເລື່ອງຄວາມສູງຂອງລູກໃຫ້ຮີບພາໄປຫາໝໍ

ຖ້າລູກຂອງທ່ານມີຄວາມຜິດປົກກະຕິແທ້ໆເຊັ່ນ: ເຕ້ຍກ່ວາຄ່າສະເລ່ຍຂອງເດັກນ້ອຍ ຫຼາຍເກີນໄປ ແນະນໍາວ່າທ່ານຄວນໄປພົບໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານຈະດີກ່ວາ ເພາະສະນັ້ນ ອາດໝາຍເຖີງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ແນວໃດກໍ່ຕາມ ສິ່ງທີ່ພໍ່ແມ່່ຄວນສົນໃຈ ແລະ ສອນລູກຫຼານທີ່ສຸດຄື ໃຫ້ເຂົາໝັ້້ນໃຈໃນຕົວເອງບໍ່ວ່າຮູບຮ່າງຂອງເຂົາຈະເປັນແນວໃດກໍ່ຕາມ ທີ່ສໍາຄັນກໍ່ຄື ຢ່າເນັ້ນໄປທີ່ຄວາມສູງຢ່າງດຽວ ຄວນເນັ້ນໃຫ້ລູກທ່ານສູງຂື້ນໄປພ້ອມກັບຄວາມແຂງແຮງຂອງຮ່າງກາຍຈະດີທີ່ສຸດ

ຂອບໃຈທີ່ມາຈາກ: www.sanook.com

Post a Comment

0 Comments