ເຕືອນ! 4 ສານອັນຕະລາຍ ທີ່ອາດປະປົນຢູ່ໃນນໍ້າດື່ມ...

ຮູ້ ຫຼື ບໍ່? ມີສານເຄມີອັນຕະລາຍປະປົນຢູ່ໃນນ້ຳດື່ມ ໂດຍທີ່ໂຕກອງທີ່ໃຊ້ອາດບໍ່ສາມາດກຳຈັດອອກໄປໄດ້ ຊຶ່ງສານເຄມີເຫຼົ່ານີ້ຈະນຳໄປສູ່ການເກີດພະຍາດອັນຕະລາຍຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຈາກການສຶກສາ 4 ສານອັນຕະລາຍທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດຄື:1. ສານໜູ: ຖ້ານ້ຳທີ່ດື່ມມີປະລິມານສານໜູສູງ ກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ປອດເສຍຫາຍໄດ້ ທຽບເທົ່າກັບການສູບຢາດົນເຖິງ 10 ປີ ເຖິງວ່າຈະມີປະລິມານປານກາງ ກໍ່ສາມາດຫຼຸດປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຂອງປອດໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

2. ສານທອງແດງ: ມັກພົບການປົນເປື້ອນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນນ້ຳດື່ມ ເພາະເປັນສານທີ່ໃຊ້ໃນທໍ່ນ້ຳອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສະສົມຂອງແອມີລອຍບີຕາ ຊຶ່ງເປັນໂປຣຕີນທີ່ພັບໂຕຜິດຮູບແບບໃນສະໝອງ ອາດນຳໄປສູ່ພະຍາດຄວາມຈຳເສື່ອມ, ກ້າມຊີ້ນອັກເສບ ແລະ ພະຍາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງໄດ້.3. ຄໍຣີນ: ເປັນສານເຄມີທີ່ໃຊ້ຂ້າພະຍາດໃນນ້ຳດື່ມ ແລະ ນ້ຳໃນສະລອຍນ້ຳ ແຕ່ນ້ຳທີ່ໄດ້ຮັບສານເຄມີນີ້ສາມາດໂຮມກັນກັບສານອີນຊີເຊັ່ນ: ພືດທີ່ເນົ່າເປື່ອຍຈົນກາຍເປັນໄຕຣຮາໂລມີເທນ ທີ່ເປັນສານກໍ່ມະເຮັງລະດັບສູງ.

4. ສານກົ່ວ: ຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດຄວາມດັນເລືອດ ແລະ ບັນຫາຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງຫຼາຍທີ່ສຸດ.ດັ່ງນັ້ນ ການເລືອກນ້ຳດື່ມທີ່ສະອາດຈິ່ງຖືເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນ ເພາະການບໍລິໂພກນ້ຳທີ່ສະອາດ ແລະ ເໝາະສົມຖືເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຕ້ອງການ.

Post a Comment

0 Comments