ອາຫານ 5 ຢ່າງທີ່ຄວນຮູ້ ຍິ່ງກິນ ຍິ່ງເຖົ້າໄວ...

ຄໍາວ່າເຖົ້າ ຄົງຈະບໍ່ມີໃຜຢາກໃຫ້ຄົນອຶ່ນມາທັກທາຍໂຕເອງວ່າເຖົ້າແນ່ນອນ ເພາະວ່າໃຜໆກໍ່ຄົງຈະບໍ່ຢາກເຖົ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະເປັນເລື່ອງທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ກໍ່ຕາມ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຄວນຮູ້ຈັກເບິ່ງແຍງໂຕເອງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຄໍາວ່າເຖົ້າມາຮອດໂດຍໄວເກີນຄວນ ແລະ ເລື່ອງອາຫານການກິນກໍ່ສໍາຄັນເພາະບາງຢ່າງກິນແລ້ວມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເບິ່ງອ່ອນກວ່າໄວ ແຕ່ຫຼາຍຄົນອາດຈະຍັງບໍ່ທັນຮູ້ວ່າອາຫານບາງຢ່າງກິນແລ້ວຈະເພີ່ມຄວາມເຖົ້າໃຫ້ກັບເຮົາໄດ້. ຈະມີຫຍັງແດ່ນັ້ນໄປເບິ່ງນໍາກັນ.1. ນໍ້າຕານ: ບັນຫາຂອງນໍ້າຕານຄືມັນມີຢຸູ່ທຸກບ່ອນເຊັ່ນ: ຊອສໝາກເລັ່ນ, ນໍ້າອັດລົມ, ນໍ້າຊາສໍາເລັດຮູບ, ເຂົ້າໜົມ ແລະ ອຶ່ນໆ ເຊິ່ງປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາໄດ້ຮັບປະທານນໍ້າຕານຫຼາຍເກີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ງ່າຍ.

ນໍ້າຕານເຮັດໃຫ້ເຮົາເຖົ້າໄວ ເພາະນໍ້າຕານທີ່ມີຢູ່ໃນກະແສເລືອດເມື່ອລວມໂຕກັບໂປຣຕີນໃນຄໍລລາເຈນ ຂອງຜິວໜັງແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງອ່ອນແອ, ນໍ້າຕານເຮັດໃຫ້ຕູ້ຍ, ເຈັບຂໍ້ ແລະ ເຈັບຫົວໄດ້ງ່າຍອີກດ້ວຍ.2. ນໍ້າຕານທຽມ: ຄືສານຜະລິດຄວາມຫວານແທນນໍ້າຕານ ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ແອສປາຣ໌ເທມ (aspartame) ທີ່ຖືກຮຽກຮ້ອງຫຼາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີການນໍາໃຊ້ກັນຢູ່ໂດຍສະເພາະໃນນໍ້າອັດລົມ. ນໍ້າຕານທຽມເຮັດໃຫ້ເຈັບຫົວ, ເຈັບຂໍ້ ແລະ ຫີວຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ສັງເກດໄດ້ເວລາທີ່ຄົນດື່ມນໍ້າອັດລົມ sugar free ສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີບັນຫາເລື່ອງນໍ້າໜັກໂຕ.

3. ເກືອ: ເກືອຖ້າເຮົາຮັບປະທານໃນປະລິມານທີ່ພໍ່ດີ ກໍ່ຈະເປັນສານອາຫານທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ດີຕໍ່ສຸຂະພາບແຕ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຈະກິນເກືອຫຼາຍເກີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ ເກືອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບວມນໍ້າ, ຂໍ້ໃຫຍ່, ນິ້ວບວມ ເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດໄຕ ແລະ ຄວາມດັນສູງ.4. ກາເຟ: ກາເຟເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດນໍ້າ ແລະ ຜົນຕາມມາຄືການຜິວແຫ້ງ, ມີຮອຍແຕກແຫງ ທາງທີ່ດີບໍ່ຄວນດື່ມກາເຟເກີນມື້ລະຈອກ ແລະ ຄວນດື່ມນໍ້າເພີ່ມຂຶ້ນ.

5. ແອລກໍຮໍລ໌ (ເຫຼົ້າ): ແອລກໍຮໍລ໌ເຮັດໃຫ້ຜິວແຫ້ງ ແລະ ແຕກເປັນຮອຍໄດ້ງ່າຍ, ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຊຸດໂຊມລົງໄວຂື້ນ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເຖົ້າໄວຂື້ນ.ເຖີງແມ່ນແຕ່ລະຢ່າງທີ່ກ່າວມານີ້ ມັນອາດຈະເປັນຂອງມັກຂອງຫຼາຍຄົນ ແຕ່ກໍ່ຄວນທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນໃນການຮັບປະທານລົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ເບິ່ງເຖົ້າຊ້າລົງ.

Post a Comment

0 Comments