ອາການຕົກຂາວທີ່ຜູ້ຍິງຄວນຮູ້...

ອາການຕົກຂາວເປັນອາການທີ່ຈະພົບໄດ້ງ່າຍ ໂດຍຜູ້ຍິງທີ່ມີລູກ ຫລື ຢູ່ໃນຮອບປະຈຳເດືອນ ຈະມີອາການນ້ຳສີຂາວ ຫລື ວ່າເຫລືອງອອກມາຕາມຊ່ອງຄອດ ໂດຍທົ່ວໄປມັນຈະເຊົາເອງພາຍໃນເວລາ 1 ອາທິດ ແລະ ຫລາຍຄົນເອງມັກຄິດວ່າເປັນເລື່ອງປົກກະຕິເນື່ອງຈາກໃນບາງກໍລະນີບໍ່ມີກິ່ນ ແລະ ບໍ່ມີອາການຄັນ, ບໍ່ລະຄາຍເຄືອງ ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ໄດ້ສົນໃຈ ຕາມຈິງແລ້ວເຮົາຕ້ອງປຶກສາແພດ ເພາະອາການຕົກຂາວນັ້ນສາມາດເກິດຂື້ນໄດ້ຈາກຫລາຍສາເຫດ.ປັດໃຈທີ່ພາໃຫ້ເກີດອາການຕົກຂາວ

- ການປ່ຽນແປງຂອງຮໍໂມນ, ການເພີ່ມຂື້ນຂອງຮໍໂມນເອສໂຕເຈນ.- ການຕິດເຊື້ອໃນຊ່ອງຄອດ ຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳອອກມາເປັນສີເຫລືອງ ຫລື ສີຂຽວມີກິ່ນເຫມັນ.

- ການເບິ່ງແຍງຊ່ອງຄອດໂດຍບໍ່ຖືກສຸຂະລັກສະນະ.

- ເກີດຈາກພະຍາດຕ່າງໆທີ່ມີການສົ່ງເສີມກັນ ເຊັ່ນ: ພະຍາດເບົາຫວານ, ຄວາມດັນ, ແລະ ເກີດຕາມອາການບາດເຈັບຂອງຊ່ອງຄອດ.ເປັນແນວນີ້ແລ້ວເຮົາຕ້ອງລະວັງ ແລະ ຮັກສາຕົວເອງໃຫ້ດີໆ...

Post a Comment

0 Comments