ອາຫານດີໆ ກິນໄດ້ເຖິງຈະໝົດອາຍຸແລ້ວ...

ທຸກມື້ນີ້ຄົນທົ່ວໂລກຖິ້ມອາຫານເກືອບເຄິ່ງໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ ພຽງເພາະກິນເຫລືອ ຫລື ເພາະມັນໝົດອາຍຸ ໂດຍບໍ່ສົນໃຈວ່າຄົນອີກເກືອບເຄິ່ງໂລກກຳລັງຢູ່ໃນພາວະອົດຢາກ ແຕ່ບັນຫານີ້ອາດແກ້ໄຂໄດ້ ຫາກເຮົາຫັນມາກິນອາຫານທີ່ໝົດອາຍຸແລ້ວໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ອາຫານຊະນິດໃດທີ່ນັກວິທະຍາສາດຢືນຢັນວ່າຍັງບໍ່ເສຍ ເຖິງຈະຜ່ານມື້ໝົດອາຍຸໄປແລ້ວ ເມື່ອບໍ່ຈັກເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ມີການເປີດເຜີຍຜົນສຳລວດຊັອກໂລກທີ່ວ່າອາຫານທີ່ຜະລິດໃນລະບົບເສດຖະກິດໂລກປະມານຮ້ອຍລະ 30-50 ຖືກຖິ້ມໂດຍບໍ່ເຄີຍຕົກເຖິງທ້ອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະໃນຍຸໂລບແລະອະເມລິກາ ທີ່ອາຫານເຄິ່ງໜຶ່ງຖືກຖິ້ມພຽງເພາະໝົດອາຍຸ ທັ້ງໆທີ່ແທ້ໆແລ້ວອາຫານຫລາຍຊະນິດຍັງກິນໄດ້.ຕົວເລກນີ້ນຳມາຊຶ່ງການວິພາກວິຈານຊູບເປີມາເກັດ ທີ່ມີຄ່ານິຍົມເລືອກຂາຍອາຫານສະເພາະທີ່ຮູບຮ່າງໜ້າຕາສົມບູນແບບ ບໍ່ມີຮອຍດ່າງແປ້ວ ລວມເຖິງກົດເກນການກຳນົດມື້ໝົດອາຍຸອາຫານໃນຍຸໂລບແລະ ອະເມລິກາທີ່ເຂັ້ມງວດເກີນໄປ ຊຶ່ງທັງສອງຢ່າງນີ້ ເຮັດໃຫ້ອາຫານຈຳນວນຫລາຍຕ້ອງຖືກຖິ້ມໄປໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດປະໂຫຍດຫຍັງໃຫ້ແກ່ໂລກ ແລະ ຄົນອີກເຄິ່ງໂລກໜຶ່ງທີ່ຫິວໂຫຍ ທັ້ງໆທີ່ຕ້ອງສູນເສຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ພະລັງງານມະຫາສານໃນການຜະລິດພວກມັນອອກມາ

ເມື່ອການປ່ຽນກົດການກຳນົດມື້ໝົດອາຍຸອາຫານ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ຍາກ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນ ນັກວິທະຍາສາດຈຶ່ງຫັນມາໃຊ້ອີກວິທີທີ່ແກ້ບັນຫາໄດ້ວ່ອງໄວກວ່າ ແມ່ນຈະບໍ່ງ່າຍດາຍໄປກວ່າວິທີທຳອິດ ນັ້ນກໍ່ຄືການປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິທີ່ຄົນມີຕໍ່ມື້ໝົດອາຍຸຂອງອາຫານ ນັກວິທະຍາສາດການອາຫານຂໍງົດອອກລາຍງານທີ່ລະບຸວ່າມື້ໝົດອາຍຸຂອງອາຫານຫລາຍຊະນິດ ບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່ຈາກອາຍຸອາຫານແທ້ໆ ແຕ່ເປັນການປ່ຽນແປງຂອງລົດຊາດ ແລະ ໜ້າຕາ ແທ້ໆແລ້ວມີອາຫານຢ່າງນ້ອຍ 5 ຊະນິດທີ່ຍັງບໍລິໂພກໄດ້ ເຖິງຈະຜ່ານມື້ໝົດອາຍຸໄປແລ້ວດົນນັບເດືອນ1. ອາຫານປະເພດຂະໜົມທັງຫລາຍຍັງກິນໄດ້ ເຖິງຈະຜ່ານມື້ໝົດອາຍຸທີ່ຂ້າງຖົງໄປແລ້ວນັບເດືອນ ພຽງແຕ່ມັນອາດຈະເລີ່ມມີກິ່ນຫືນ ແລະ ບໍ່ກອບເທົ່າເດີມ ຊຶ່ງວິທີແກ້ກໍ່ເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ໂດຍການເທຂະໜົມໃສ່ຖາດ ພົມນ້ຳມັນເພີ່ມເລັກນ້ອຍ ແລ້ວນຳໄປອົບ ກໍ່ຈະໄດ້ຂະໜົມກອບກອບທີ່ສົດໃໝ່ເໝືອນເດີມ.

2. ອາຫານອີກຊະນິດທີ່ເກືອບຈະບໍ່ມີມື້ໝົດອາຍຸກໍ່ຄືໂຍເກິດ ເພາະໂຍເກິດເປັນນົມທີ່ຖືກເຮັດໃຫ້ບູດໄປແລ້ວເທືອໜຶ່ງ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຈຸລິນຊີຊະນິດດີທີ່ຂ້າແບັກທີເລຍ ແລະ ຈຸລິນຊີທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເຈັບທ້ອງໄດ້ດ້ວຍເຫດນີ້ເຈົ້າຈຶ່ງກິນໂຍເກິດໄດ້ເຖິງຈະເມື່ອມັນໝົດອາຍຸແລ້ວຫລາຍເດືອນ.3. ຊັອກໂກແລັດ ຂອງຫວານທີ່ເກືອບບໍ່ມີໃຜປະຕິເສດໄດ້ ກໍ່ເປັນອາຫານອີກຊະນິດທີ່ບໍ່ເນົ່າເສຍ ນອກຈາກເຈົ້າຈະເຮັດມັນລະລາຍ ຊັອກໂກແລັດທີ່ເກັບໄວ້ດົນເກີນໄປຈະມີຝ້າຂາວຂຶ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ແມ່ນເຊື້ອລາ ແຕ່ເປັນປະຕິກິລິຢາຂອງໄຂມັນໃນຊັອກໂກແລດເມື່ອຖືກກັບອາກາດ.

Post a Comment

0 Comments