ຮູ້ເທົ່າທັນ ອາຫານເສີມຫລຸດນ້ຳໜັກ...

ທຸກມື້ນີ້ເລື່ອງສຸຂະພາບ ການຮັກສາຮູບຮ່າງກຳລັງເປັນທີ່ນິຍົມ ມີຫລາກຫລາຍເຕັກນິກວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຫລຸດຄວາມຕຸ້ຍໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍການເລືອກກິນອາຫານ, ການອອກກຳລັງກາຍ ຫລື ແມ່ນການກິນອາຫານເສີມຫລຸດນ້ຳໜັກ ທີ່ກຳລັງແພ່ຫລາຍຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ຖ້າຫາກແຕ່ອາຫານເສີມເຫລົ່ານັ້ນ ປຽບຄືດາບສອງຄົມທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາງາມ, ຈ່ອຍ ໄດ້ຢ່າງງ່າຍໆ ແຕ່ກັບຖິ້ມສານເຄມີ ທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍກັບເຮົາເອົາໄວ້ ດັ່ງນັ້ນກ່ອນທີ່ເຮົາຄິດຈະເພິ່ງອາຫານເສີມເຫລົ່ານີ້ ກໍ່ຄວນຈະສຶກສາຂໍ້ມູນໃຫ້ດີກ່ອນ.ອາຫານເສີມຫລຸດນ້ຳໜັກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານຈຳພວກຖົ່ວຂາວ, ສານສະກັດຈາກກະບອງເພັດ ທີ່ໄປຊ່ວຍດັກຈັບໄຂມັນ ບໍ່ເປັນການຫລຸດນ້ຳໜັກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແຕ່ຈະດັກຈັບໄຂມັນ ແລ້ວໃຫ້ຮ່າງກາຍຮູ້ສຶກອີ່ມ ກິນໄດ້ໜ້ອຍລົງ ເມື່ອກິນໄດ້ໜ້ອຍລົງແລ້ວນ້ຳໜັກເຮົາກໍ່ຈະຫລຸດລົງໄປນໍາ ພ້ອມທັງດຶງໄຂມັນທີ່ບໍ່ໃຊ້ອອກມາໃຫ້ໝົດ ໃນຮູບແບບຂອງເຫື່ອ ແລະ ການຂັບຖ່າຍ ທັງໃນຮູບແບບຂອງເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ອີກຫລາກຫລາຍແລ້ວແຕ່ຄວາມຄິດຂອງຜູ້ຜະລິດ ແຕ່ຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າ ອາຫານເສີມນັ້ນຖ້າບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ກິນຜິດວິທີຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໂທດຕາມມາຫລວງຫລາຍ

ໂທດຂອງ ອາຫານເສີມຫລຸດນ້ຳໜັກ- ຖ້າກິນຫລາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ເກີດອາການປຸ້ນທ້ອງ, ຮາກ, ຖອກທ້ອງ.

- ຖ້າກິນຫລາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ໃຈສັ່ນ, ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ.

- ຖ້າກິນຫລາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ເໜື່ອຍງ່າຍ, ບໍ່ມີແຮງ.

- ຖ້າກິນຫລາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ເກີດການສະສົມຂອງສານເຄມີ.- ຖ້າກິນຫລາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ພະຍາດມະເຮັງ.

- ຖ້າອາຫານເສີມທີ່ຜະລິດນັ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບມາດຕະຖານ ເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຖ້າຮຸນແຮງເຖິງຂັ້ນເສັຍຊີວິດໄດ້.ດັ່ງນັ້ນຖ້າຫາກເຮົາຄິດຈະອາໃສອາຫານເສີມຫລຸດນ້ຳໜັກແບບນີ້ແລ້ວ ກໍ່ຄວນຈະສຶກສາຂໍ້ມູນ, ໄຕ່ຕອງໃຫ້ດີເສຍກ່ອນ ທາງທີ່ດີການໃຊ້ວິທີທຳມະຊາດນັ້ນຍືນຍາວ ແລະ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດແລ້ວ ບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍການເລືອກກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ຮູ້ຈັກເລືອກກິນອາຫານທີ່ເນັ້ນກາກໃຍ ລວມໄປເຖິງການໝັ່ນອອກກຳລັງກາຍຢູ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ເທົ່ານັ້ນກໍ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຈ່ອຍໄດ້ ແລ້ວຍັງປອດໄພນໍາອີກ.

Post a Comment

0 Comments