ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ!!!ກິນປາຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດຫົວໃຈ...

ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຫລອດເລືອດເປັນພະຍາດທີ່ເປັນສາເຫດຂອງການເສັຍຊີວິດອັນດັບຕົ້ນໆຂອງພະຍາດເລີຍ ແລະ ຈາກຂໍ້ມູນທາງສະຖິຕິຂອງປະເທດໃນສະຫະລັດອາເມລິກາພົບວ່າ: ປະຊາຊົນກວ່າ 2 ລ້ານຄົນມີບັນຫາກ່ຽວກັບພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຫລອດເລືອດ ຊຶ່ງເປັນພະຍາດຊຳເຮື້ອ, ທັງນີ້ການເກີດບັນຫາກ່ຽວກັບເສັ້ນເລືອດອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ບັນຫາລະບົບການຫາຍໃຈເຮັດໃຫ້ຕ້ອງຫາຍໃຈຖີ່ໆ ແລະ ຫອບ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດອອກກຳລັງກາຍຫລືເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆໄດ້ລາຍງານວິໄຈຂອງທ່ານໝໍ Dariush Mozaffarian ຈາກໂຮງໝໍ Brigham and Women’s ມະຫາວິທະຍາໄລ Harvard Medical School ໃນເມືອງບອດຕັນທີ່ໄດ້ຕີພິມຜົນການສຶກສາວິໄຈຜົນດີີຂອງການກິນປາອົບຫລືປິ້ງຈະຊ່ວຍຫລຸດຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຫລອດເລືອດ, ລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າເຖິງປະໂຫຍດຂອງການກິນປາ ວ່າສາມາດຫລຸດຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຫົວໃຈ ແລະ ຫລອດເລືອດ ລວມທັງການເຕັ້ນທີ່ຜິດປົກກະຕິຂອງຫົວໃຈ ທັງນີ້ກໍ່ຄວນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະກິນປາໃນຮູບແບບອົບຫລືປິ້ງບໍ່ແມ່ນການຈືນເພາະການຈືນຈະໄປເພີ່ມປະລິມານໄຂມັນໃນອາຫານໃຫ້ເພີ່ມສູງຂຶ້ນຈາກຫົວໃຈທີ່ມີ 4 ຫ້ອງແທນທີ່ 2 ຫ້ອງລຸມຊຶ່ງມີຫນ້າທີ່ປໍ້າເພື່ອສູບເລືອດໄປຈະເຮັດວຽກຢ່າງປົກກະຕິກໍ່ອາດຈະເຮັດບໍ່ໄດ້ເນື່ອງຈາກອາດມີການອຸດຕັນໃນຫລອດເລືອດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ແລະ ເຫດການແບບນີ້ກໍ່ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະຫົວໃຈລົ້ມເຫລວໄດ້ເຖິງ 15-20 ເປີເຊັນ.ທ່ານໝໍໄດ້ເຮັດການສຶກສາໃນຄົນ 4,815 ຄົົນ ທີ່ມີອາຍຸເກີນ 65 ປີຂຶ້ນ ໄປຕັ້ງແຕ່ປີ 1989 ໂດຍທ່ານໝໍຈະພະຍາຍາມເຝົ້າສັງເກດ ແລະ ສອບຖາມກ່ຽວກັບການກິນອາຫານຂອງຄົນຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້ພົບວ່າຄົົນທີ່ກິນປາທີ່ປຸງດ້ວຍການປິ້ງຫລືອົບເລື້ອຍໆຈະມີໂອກາດທີ່ຈະມີບັນຫາຂອງພະຍາດກ່ຽວກັບຫລອດເລືອດນ້ອຍກວ່າ ແລະ ຍັງພົບອີກວ່າຄົົນທີ່ກິນ 1-4 ຕໍ່ອາທິດ ກໍ່ຈະຫລຸດຄວາມສ່ຽງໄດ້ຫລາຍເຖິງ 28 ເປີເຊັນ ເມື່ອປຽບທຽບກັບຄົົນທີ່ກິນນ້ອຍກວ່າເດືອນລະເທື່ອ ທ່ານໝໍໄດ້ກ່າວຕໍ່ອີກວ່າເຫດດັ່ງກ່າວໜ້າຈະເປັນຜົນມາຈາກກົດໄຂມັນ Omega-3 ທີ່ມີຫລາຍໃນປານັ້ນເອງທັງນີ້ກົດໄຂມັນດັ່ງກ່າວນອກຈາກຈະພົບໃນປາແລ້ວຍັງຈະພົບໄດ້ໃນອາຫານອື່ນໆເຊັ່ນ: wallnut ຜັກໃບຂຽວ ຊຶ່ງກົດໄຂມັນ Omega-3 ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຊ່ວຍຫລຸດຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຫລອດເລືອດເທົ່ານັ້ນ, ມັນຍັງຊ່ວຍບຳລຸງສະຫມອງໃຫ້ມີການພັດທະນາ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ດີນໍາອີກ.

Post a Comment

0 Comments