ຜົນເສຍ ຂອງການໃສ່ເກີບສົ້ນສູງ!!!

ເກີບສົ້ນສູງ ເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນໂຕຊ່ວຍທີ່ເພີ່ມຄວາມງາມ ແລະ ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ໃຫ້ກັບສາວໆ ຫຼາຍຄົນ, ແຕ່ຮູ້ ຫຼື ບໍ່ວ່າ ການໃສ່ເກີບສົ້ນສູງເປັນເວລາດົນ ແລະ ໃສ່ເລື່ອຍໆ ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍໄດ້ບໍ່ໜ້ອຍ.1. ກ້າມເນື້ອ-ເອັນຄະນ່ອງ

ໃນຂະນະທີ່ໃສ່ເກີບສົ້ນສູງ ບັນດາສາວໆ ຕ້ອງໄດ້ຢືນຢູ່ໃນທ່າຢັງແຢ້ ຊຶ່ງຖ້າຫາກວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຕ້ອງຢູ່ໃນທ່ານີ້ເປັນເວລາດົນໆ ຈະເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອ-ເອນຄະນ່ອງເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ຫົດສັ້ນ ສັງເກດໄດ້ຈາກອາການເຈັບຄະນ່ອງເລື່ອຍໆ ຈາກການຍ່າງ ຫຼື ເປັນຕະຄິວ.

2. ໂຄງສ້າງຂອງຕີນ

ເມື່ອກ້າມເນື້ອ ເອນຄະນ່ອງຫົດສັ້ນຢູ່ເລື່ອຍໆ ຈະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ໂຄງສ້າງຂອງຕີນ ເມື່ອທ່ານຢືນດ້ວຍຕີນເປົ່າຈະເຫັນວ່າ ຕີນເປອອກ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບປວດບໍລິເວັນອົ້ງຕີນ ແລະ ສົ້ນຕີນ ຈົນກາຍເປັນບັນຫາຂອງຝາຕີນຕາມມາ.3. ກະດູກສັນຫຼັງ

ການໃສ່ເກີບສົ້ນສູງ ເຮັດໃຫ້ປາຍຕີນສ່ວນໜ້າຈະຕ້ອງຮັບນໍ້າໜັກຂອງຮ່າງກາຍໄວ້ເກືອບໝົດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຢືດໂຕໃຫ້ຊື່ ແລະ ຊົງໂຕໄດ້ ໃນຂະນະດຽວກັນສະລີລະຂອງຮ່າງກາຍກໍ່ຈະປັບໃຫ້ອະໄວຍະວະສ່ວນຫຼັງບໍລິເວນຊ່ວງແອວ ແອນໄປດ້ານໜ້າ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດອາການເຄັ່ງຕຶງຂອງກ້າມເນື້ອຈົນເຖິງຂັ້ນເຈັບຫຼັງໃນທີ່ສຸດ.

ການຮັກສາປະຖົມພະຍາບານໃນເບື່ອງຕົ້ນ.

ໃນກໍລະນີເກີດການບາດເຈັບຂອງຕີນ ຈາກການໃສ່ເກີບສົ້ນສູງ ໃຫ້ໃຊ້ຄວາມເຢັນ ຊຶ່ງອາດຈະເປັນຖົງນໍ້າແຂງ ແປະໄວ້ປະມານ 20-30 ນາທີ ໃນຂະນະດຽວກັນໃຫ້ຍົກຂາຂຶ້ນສູງ ແລະ ຫຼຸດການໃຊ້ງານ ທ່ານສາມາດແປະໄດ້ເລື່ອຍໆ 4-5 ຄັ້ງຕໍ່ມື້, ທູກໆ 2 ຊົ່ວໂມງ ໃນມື້ທໍາອິດທີ່ໄດ້ຮັບການບາດເຈັບ ຂໍ້ສໍາຄັນຄືຫ້າມນວດ ຫຼື ຫ້າມດັດບິດຂໍ່ຕີນ.ສໍາລັບເລື່ອງເກີບສົ້ນທີ່ສູງ ເກີນ 2 ນີ້ວ ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດບັນຫາຕັ້ງແຕ່ເລັບຕີນຢິກ, ເປັນຕູດ ຫຼື ຕາປາທີ່ຝາຕີນ, ເສັ້ນປະສາດຕີນອັກເສບ, ກ້າມເນື້ອ-ເອັນຄະນ່ອງ ແລະ ການບາດເຈັບຈາກຕີນພິກ.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີອາການບາດເຈັບເຂົ່າ ເນື່ອງຈາດການຄືງຂອງເຂົ່າເພື່ອການຊົງໂຕ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນຍັງສົ່ງຜົນເຖີງກະດູກສັນຫຼັງດ້ວຍ, ການກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ ມີສານອາຫານ ແລະ ແຄວຊ່ຽມພຽງພໍ ແລະ ໝັ່ນອອກກໍາລັງກາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ກະດູກແຂງແຮງ ທັ້ງນີ້ຕ້ອງຄວບຄູມນໍ້າໜັກອີກດ້ວຍ.ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໄວອາຍຸໃດໆກໍ່ບໍ່ເໝາະສົມທີ່ຈະໃສ່ເກີບສົ້ນສູງ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃສ່ເປັນເວລາດົນ) ໂດຍສະເພາະເດັກ ແລະ ຜູ້ຍິງຖືພາ ຄວນໃສ່ສົ້ນຕໍ່າ.

Post a Comment

0 Comments