ນ້ຳອັດລົມ ຍິ່ງດື່ມຍິ່ງສ່ຽງເປັນ ມະເຮັງມົດລູກ!!

ນ້ຳອັດລົມເປັນສັດຕູຂອງຜູ້ຍິງແທ້ໆ ນອກຈາກເປັນຕົວການເພີ່ມຫ່ວງຢາງຮອບແອວ ພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ພະຍາດເບົາຫວານແລ້ວ Maki Inoue-Choi ນັກວິໄຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລມິນນິໂຊຕາຍັງຄົ້ນພົບວ່າ ຖ້າດື່ມຫລາຍກວ່າອາທິດລະ 2 ແກ້ວ ຄວາມສ່ຽງມະເຮັງປາກມົດລູກຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 78 ເປີເຊັນ.

ນີ້ອາດຈະເປັນເພາະພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບຫລາຍເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ລະດັບຮອລ໌ໂມນເອສໂຕເຈນ ແລະ ອິນຊູລິນເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ແລະ ເປັນຕົ້ນເຫດຂອງ ມະເຮັງມົດລູກ ໃນທີ່ສຸດ.

Post a Comment

0 Comments