ເມົາຄ້າງ ເມນູໄຂ່ ຊ່ວຍໄດ້...

ອາການເມົາຄ້າງ ເປັນເລື່ອງຂອງສາກົນໂລກ ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບທຸກເພດ, ທຸກໄວ ທີ່ກິນແອວກໍຮໍຫລາຍ.ອາການເມົາຄ້າງ ເກີດຈາກພາວະຮ່າງກາຍຂາດນໍ້າ ສະນັ້ນແລ້ວເມື່ອເກີດອາການເມົາຄ້າງຕອນເຊົ້າໆ ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດກໍ່ຄື ກິນນໍ້າຫລາຍໆ ພຽງແຕ່ນໍ້າສະອາດກໍ່ພໍ ຫລື ຈະເປັນນໍ້າທີ່ມີລົດຊາດສົ້ມໆ ເພາະວິຕາມິນຊີ ມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍຫລຸດອາການເຈັບຫົວ ແລະ ຍັງຊ່ວຍຊົດເຊີຍອາການຂາດນໍ້າ.ອາຫານເຊົ້າເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ບໍ່ວ່າຈະເມົາຄ້າງ ຫລື ບໍ່ເມົາຄ້າງ ຫລັງຈາກຮັບເສິກໜັກໃນຕອນຄໍ່າ ຄວນກິນອາຫານປະເພດໂປຕີນຍ່ອຍງ່າຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເມນູໄຂ່ ຈະເປັນໄຂ່ຕົ້ມ, ໄຂ່ຕຸ໋ນ ກິນໄດ້ໝົດ ຫລື ຈະໃຫ້ດີ ກິນໄຂ່ຕົ້ມ 2 ໜ່ວຍ. ເປັນການກຽມຮ່າງກາຍກ່ອນໄປງານລ້ຽງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເມົາຊ້າລົງໄດ້ອີກດ້ວຍ.

Post a Comment

0 Comments