ໝາກສີດາ ແກ້ເຈັບທ້ອງ ຖອກທ້ອງ...

ໝາກສີດາ ເປັນອີກໜຶ່ງຫມາກໄມ້ທີ່ຫາຊື້ງ່າຍ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງແຕ່ອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນຊີ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງອາຫານອີກຫລວງຫລາຍ ນອກຈາກຈະມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍແລ້ວ ຍັງສາມາດໃຊ້ເປັນຢາປິ່ນປົວອາການຕ່າງໆໄດ້ນໍາອີກ ໄປເບິ່ງກັນດີກວ່າວ່າ ໝາກສີດາຈະມີສັບພະຄຸນໃຊ້ປິ່ນປົວອາການຫຍັງໄດ້ແນ່.- ໝາກສີດາ: ມີສານແທນນິນຢູ່ຫລາຍ ສານນີ້ມີລິດຝາດ ນ້ຳມັນຫອມລະເຫຍໃນໃບສີດາ ສານແທນນິນ ໃນ ໝາກສີດາ ຍັງຫລຸດການລຸກລາມຂອງເຊື້ອພະຍາດ ຊ່ວຍປິ່ນປົວທ້ອງ ແລະ ລຳໄສ້ ໂດຍຊ່ວຍຫລຸດອາການອັກເສບຂອງ ກະເພາະລຳໄສ້ ແລະ ຊ່ວຍຫລຸດອາການປຸ້ນທ້ອງຮາກ ແລະ ຍັງຊ່ວຍອາການຈັງໂຕຂອງລຳໄສ້ ເຮັດໃຫ້ອາການເຈັບທ້ອງບັນເທົາລົງໄດ້ ແກ້ປວດເບັ່ງ..
- ໃບ: ແກ້ເຈັບທ້ອງ, ຖອກທ້ອງ, ເປັນຢາຫ້າມເລືອດ ໃຊ້ໃບ 2-3 ໃບຫຍ້ຳໆ ລະງັບກິ່ນປາກ ແກ້ຝີ, ເປັນຢາລ້າງບາດແຜ, ດູດໜອງ ແລະ ຖອນພິດບາດບາດແຜ ແກ້ເຫືອກບວມ ແກ້ພິດຊຳເຮື້ອ ແກ້ປວດເນື່ອງຈາກເລັບສັກ, ແກ້ແພ້ຍຸງ.

- ໝາກສີດາອ່ອນ: ແກ້ເຈັບທ້ອງ, ຖອກທ້ອງ ,ລະງັບກິ່ນປາກ, ມີໄວຕາມິນຊີຫລາຍ, ແກ້ພະຍາດເລືອດອອກຕາມເຫືອກ, ແຂ້ວ, ບຳລຸງເຫືອກ ແລະ ແຂ້ວ ບຳລຸງຜິວພັນ.- ໝາກສຸກ: ມີສານເພັກຕິນຢູ່ຫລາຍ ໃຊ້ກິນເປັນຢາລະບາຍໄດ້.

- ຮາກ: ແກ້ນ້ຳເຫລືອງ, ເປັນຝີ, ບາດແຜໂພງ, ແກ້ເລືອດດັງໄຫລ.

ວິທີ ແລະ ປະລິມານທີ່ໃຊ້ໃຊ້ ໝາກສີດາ ແກ້ເຈັບທ້ອງ ຖອກທ້ອງ

- ວິທີທີ່ 1 ກິນສົດ

ໃຊ້ສ່ວນທີ່ເປັນຍອດອ່ອນໆ 7 ຍອດ ຄ່ອຍໆ ຫຍ້ຳໃຫ້ລະອຽດເທື່ອລະໜ້ອຍ ຄ່ອຍໆກືນ ແລ້ວດື່ມນ້ຳໃສ່ ຖ້າຫຍ້ຳເທື່ອລະຫລາຍໆ ຈະຮູ້ສຶກຝາດຂົມ ຖ້າຫຍ້ຳກັບເກືອໜ້ອຍໜຶ່ງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ກິນງ່າຍຂຶ້ນ.

ວິທີນີ້ໄດ້ຜົນຫລາຍ ເພາະກິນທັງນ້ຳ ແລະ ຊີ້ນຂອງໃບໝາກສີດາຈົນໝົດ ໄດ້ໂຕຢາຄົບຖ້ວນ, ອາດກິນໝາກດິບ ເທື່ອລະ 1-2 ໝາກ ໂດຍຫຍ້ຳກ່ອນຄ່ອຍກືນກໍ່ໄດ້.- ວິທີ ທີ່ 2 ຕົ້ມດື່ມ

ໃຊ້ໃບ 5-10 ໃບ ຫລື ເປືອກຕົ້ນສົດໆ 1 ຝ່າມື ໃສ່ນ້ຳ 2 ຖ້ວຍ, ຕົ້ມຝົດປະມານ 5 -30 ນາທີ ຄົນໃຫ້ເຫລືອ 1 ຖ້ວຍ ກິນເທື່ອລະ 1 ຈອກ ມື້ລະ 2 ເທື່ອດື່ມຕາມອາການໜັກເບົາ ເວລາດື່ມຕື່ມເກືອໜ້ອຍໜຶ່ງເຮັດໃຫ້ດື່ມງ່າຍຂຶ້ນ.

- ວິທີ ທີ່ 3 ແຊ່ນ້ຳຮ້ອນດື່ມ

ເອົາຍອດ ໝາກສີດາ 7 ຍອດ ຫລື ໃບ ສີດາ 6-10 ໃບ ແຊ່ກັບນ້ຳຮ້ອນ 2 ຈອກ ປິດຝາໄວ້ 15-20 ນາທີ ດື່ມເທື່ອລະ 1 ຈອກ ດື່ມເລື້ອຍໆ.- ວິທີ ທີ່ 4 ຕົ້ມບີບເອົານ້ຳ

ເອົາໃບ ໝາກສີດາ 6-10 ໃບ ຕໍາໃຫ້ລະອຽດ ປະສົມນ້ຳຕົ້ມ 3-5 ບ່ວງ ຕົ້ມໃຫ້ເຂົ້າກັນ, ກັ່ນຕອງດ້ວຍຜ້າຂາວ ເອົານ້ຳປະສົມເກືອໜ້ອຍໜຶ່ງດື່ມຈົນໝົດ.

- ວິທີ ທີ່ 5 ບົດຜົງກິນ

ໃຊ້ໝາກສີດາ ທີ່ເກືອບແກ່ ຊອຍເປັນແຜ່ນບາງໆ ຕາກແຫ້ງບົດເປັນຜົງ ກິນເທື່ອລະ 1 ບ່ວງໂດຍປະສົມນ້ຳ, ວິທີນີ້ລົດຊາດດີເດັກນ້ອຍດື່ມໄດ້ງ່າຍ.ໃຊ້ເປັນຢາຫ້າມເລືອດ

- ໃຊ້ໃບສົດລ້າງນ້ຳໃຫ້ສະອາດ ຕຳໃຫ້ລະອຽດທາບາດແຜທີ່ມີເລືອດອອກ ເລືອດຈະຢຸດ
ຊ່ວຍລະງັບກິ່ນປາກ

ໃຊ້ໃບສົດ 3-5 ໃບ ຫຍໍ້າ ແລະ ຄາຍຖິ້ມ.

Post a Comment

0 Comments