ຊີວິດດີຂຶ້ນໄດ້ ພຽງແຕ່ຢຸດຫລິ້ນສະມາດໂຟນ...

ສັງຄົມກົ້ມໜ້າ ຄຳໆນີ້ບໍ່ແມ່ນຄຳແປກໃໝ່ສຳລັບຄົນສະໄໝນີ້ແລ້ວ ສາເຫດກໍ່ມາຈາກໃນປະຈຸບັນຄົນສ່ວນໃຫຍ່ມັກໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບອຸປະກອນອິເລັກໂທນິກຫລາຍກວ່າການເງີຍໜ້າຂຶ້ນມາໂອ້ລົມກັນແບບເມື່ອກ່ອນ ເຊິ່ງມັນກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງດີເທົ່າໃດ ຫລາຍຄົນເຖິງຂັ້ນຕິດສະມາດໂຟນຈົນບໍ່ວ່າ ຈະເຮັດຫຍັງກໍ່ຕ້ອງຈັບໂທລະສັບຂຶ້ນມາກວດເບິ່ງ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຮົາຈະຮູ້ວ່າຂໍ້ເສຍຂອງມັນຄືຫຍັງ ແຕ່ເຮົາກໍ່ຍັງບໍ່ສົນໃຈກັນຢູ່ດີ ນັ້ນເປັນເພາະເຮົາຍັງເບິ່ງບໍ່ເຫັນຂໍ້ດີຂອງການເຊົາຫລິ້ນສະມາດໂຟນນັ້ນເອງ ມື້ນີ້ເຮົາຈຶ່ງນຳຂໍ້ດີຂອງການເຊົາຫລິ້ນສະມາດໂຟນຈາກເວັບໄຊ Reader’s Digest ມາບອກເລົ່າໃຫ້ຟັງກັນ ບາງທີນີ້ອາດຈະເປັນວິທີທີ່ເຮັດໃຫ້ວາງສະມາດໂຟນລົງໄດ້ນຳຊ່ວຍໃຫ້ສະຫມອງເຮັດວຽກມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ

ການຢຸດຫລິ້ນສະມາດໂຟນ ມີຂໍ້ດີຫລວງຫລາຍລວມທັງການເຮັດໃຫ້ສະຫມອງຂອງເຮົາເຮັດວຽກໄດ້ແບບມີປະສິດຕິພາບຫລາຍຂຶ້ນ ເພາະມີຫລາຍໆຄົົນທີ່ມັກຫລິ້ນສະມາດໂຟນໄປນໍາເຮັດກິດຈະກຳຢ່າງອື່ນໄປນໍາ ເພາະຄິດວ່າການເຮັດຫລາຍໆສິ່ງພ້ອມກັນເປັນສິ່ງທີ່ດີ ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວມັນບໍ່ມີປະໂຫຍດເລີຍ ໂດຍສະເພາະການທີ່ຫລິ້ນສະມາດໂຟນໄປດ້ວຍໃນຂະນະອາຫານ ຫລື ການອ່ານຫນັງສື ອາດເຮັດໃຫ້ສະຫມອງມີປະສິດຕິພາບຫລຸດລົງ ເຊິ່ງມີການສຶກສາພົບວ່າການຕິດສະມາດໂຟນນັ້ນໃຫ້ຜົນເຊັ່ນດຽວກັບການຕິດຢາເສບຕິດ ຫລື ອາດຈະໃຫ້ຜົນຮ້າຍຫລາຍກວ່າ ເພາະສະນັ້ນຖ້າຫາກຮັບປະທານອາຫານ ຫລື ເຮັດກິດຈະກຳຢ່າງອື່ນຢູ່ ເກັບໂທລະສັບໄວ້ໃຫ້ຫ່າງໆໂຕຈະດີກວ່າຊ່ວຍເພີ່ມສະມາທິໃນການເຮັດງານ

ຕາມລາຍງານຈາກສະຖາບັນ McKinsey Global Institute ພົບວ່າ: ເຮັດວຽກງານໄປກັບການກວດອີເມວ ນັ້ນກໍ່ແປວ່າ ເຮົາໃຊ້ເວລາໄປກວ່າ 13 ຊົ່ວໂມງໃນການອ່ານອີເມວ ບາງເທື່ອອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນກັບວຽກຂອງເຮົາທັງໆ ທີ່ເຮົາຄວນເອົາເວລາໄປສົນໃຈກັບງານຢ່າງອື່ນຫລາຍກວ່າ ທາງທີ່ດີຄວນຈະປ່ຽນນິໄສເຫລົ່ານັ້ນດ້ວຍການຫລີກລ້ຽງການກວດອີເມວເລື້ອຍໆ ປ່ຽນມາກວດອີເມວມື້ລະ 2 ເທື່ອຕໍ່ມື້ກໍ່ພຽງພໍແລ້ວເຖິງວ່າ ເຕັກໂນໂລຊີໃນປະຈຸບັນຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຮົາງ່າຍຂຶ້ນ ແຕ່ການທີ່ເຮົາໃຊ້ມັນຫລາຍເກີນໄປກໍ່ອາດສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ເຮົາໄດ້ ຢ່າງນ້ອຍທີ່ສຸດມັນກໍ່ກະທົບເຖິງປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກງານ ແລະ ຄວາມສຳພັນຂອງເຈົ້າ ແລະ ຄົນຮອບຂ້າງນໍາອີກ ດັ່ງນັ້ນຖ້າຫ່າງມັນໄດ້ກໍ່ຄວນຫ່າງ ຫລິ້ນເທົ່າທີ່ຈຳເປັນ ແລ້ວຈະຮູ້ວ່າໃນຊີວິດຂອງເຮົານອກຈາກຈໍສະມາດໂຟນແລ້ວຍັງມີຫຍັງໃຫ້ຄົ້ນຫາອີກຫລາຍໆ.

Post a Comment

0 Comments