ຊຸດພາບງາມໆ: ແພງແທ້ເດ່ ສາວນ້ອຍ ກັບການສານຕໍ່ວິຖີຊີວິດແບບລາວເຮົາຂອບໃຈພາບງາມໆ ຈາກທີມງານ ຮູບພາບເມືອງລາວ ກັບ ຊຸດພາບງາມໆ: ແພງແທ້ເດ່ ສາວນ້ອຍ ກັບການສານຕໍ່ວິຖີຊີວິດແບບລາວເຮົາ.

Post a Comment

0 Comments