ທ່ານເຄີຍ ເຄາະຟອຍຖູແຂ້ວຫລັງໃຊ້ສຳເລັດ ຫລື ບໍໍ່?

ເຊື່ອວ່າທຸກຄົນຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າຄວນປ່ຽນຟອຍຖູແຂ້ວຕອນໃດ ແຕ່ມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຫລາຍຄົນເບິ່ງຂ້າມໄປ ນັ້ນກໍ່ຄື “ການເຄາະຟອຍຖູແຂ້ວຫລັງຈາກໃຊ້ສຳເລັດແລ້ວ.ເຄາະແນວໃດ, ເຄາະເພື່ອຫຍັງ

ງ່າຍໆຄື: ຫລັງຈາກສີແຂ້ວ, ລ້າງຟອຍຖູແຂ້ວ ໂດຍການໃຊ້ນິ້ວເຄຍຝອຍເພື່ອໃຫ້ຟອງຢາສີແຂ້ວຫລຸດ ຈາກນັ້ນເຄາະຟອຍຖູແຂ້ວກັບຂອບອ່າງລ້າງໜ້າ ໂດຍຄວ່ຳດ້ານຟອຍຖູລົງ ເພື່ອໄລ່ນ້ຳອອກຈາກຟອຍຖູໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດ.ການເຄາະຟອຍຖູເອົານ້ຳອອກນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຟອຍຖູແຂ້ວແຫ້ງໄວ, ບໍ່ອັບຊຸ່ມ, ລຸດການສະສົມຂອງແບັກທີເລຍ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເສດອາຫານທີ່ຕິດຢູ່ນັ້ນໄດ້ຫລຸດອອກໄປ.

Post a Comment

0 Comments