ເຄື່ອງສໍາອາງຫ້າມໃຊ້ຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ...ທີ່ຄວນຮູ້!!!

ເຄື່ອງສຳອາງກໍ່ເປັນຂອງຄູ່ກັນກັບຜູ້ຍິງທຸກຄົນ ມື້ໃດລືມກໍ່ຢືມໝູ່ກັນໄດ້ງ່າຍໆ ແຕ່ສາວໆຮູ້ບໍ່ວ່າການຢືມເຄື່ອງສຳອາງມັນບໍ່ປອດໄພແຖມຍັງເປັນແຫລ່ງລວມເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆທີ່ເຮົາເອງກໍ່ອາດຈະຄິດບໍ່ຮອດເຊັ່ນກັນ ວ່າແຕ່ຈະມີຫຍັງແນ່ທີ່ເປັນເຄື່ອງສຳອາງຫ້າມຢືມເຮົາມາເບິ່ງກັນດີກວ່າ.1. ເຄື່ອງສຳອາງທີ່ກ່ຽວກັບຕາ (ອາຍໄລເນີ, ອາຍແຊໂດ, ມາດຄາຣາ)

ສ່ຽງ: ເຍື່ອຕາອັກເສບ: ເພາະເຍື່ອຜິວທີ່ເປັນເມືອກນັ້ນເປັນຄືທາງເຂົ້າຊັ້ນດີໃຫ້ກັບແບັກທີເຣຍ ເພາະດວງຕາບໍ່ໄດ້ມີຊັ້ນຜິວປ້ອງກັນຄືຜິວໜັງເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເຫລົ່າສາວໆຕາແດງໄດ້ງ່າຍໆ.

2. ມີດແຖ

ສ່ຽງ: ຕິດເຊື້ອຜ່ານເລືອດເປັນຕົ້ນແມ່ນ ພະຍາດ HIV.

ມີດແຖນັ້ນອາດຈະມີເລືອດຕິດມາໄດ້ ຊຶ່ງອາດຈະຖິ້ມແບັກທີເຣຍເຖິງແມ່ນວ່າຈະລ້າງອອກແລ້ວກໍ່ຕາມອາການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆນີ້ບໍ່ຄຸ້ມກັນເລີຍຍິ່ງໂດຍສະເພາະພະຍາດ HIV.3. ຟອຍແຕ່ງໜ້າ

ສ່ຽງ: ຕິດເຊື້ອທາງຜິວໜັງ

ແບັກທີເຣຍມັກຈະເຊື່ອງໄຂຢູ່ໃນແປງທາແກ້ມ, ແປງຕ່າງໆເຊິ່ງມັກຈະມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຖິ້ມໄວ້ ໂດຍເປັນແຫລ່ງເພາະພັນແບັກທີເຣຍຢ່າງດີເຊັ່ນ: ການຖິ້ມໄວ້ໃນຫ້ອງນ້ຳ ຕ້ອງບອກເລີຍວ່າເປັນແຫລ່ງເພາະພັນທີ່ດີເລີຍ ການຍືມຟອຍຄົນອື່ນນັ້ນເຮົາບໍ່ມີທາງຮູ້ເລີຍວ່າໃຜເອົາແປງໄປເກັບໄວ້ບ່ອນໃດ.

4. ຜະລິດຕະພັນທີ່ຢູ່ໃນກ່ອງ

ສ່ຽງ: ຕິດເຊື້ອທາງຜິວໜັງສິວ

ທຸກເທື່ອທີ່ເຮົາທາຄີມ ເຮົາກໍ່ມັກຈະເອົາມືເຂົ້າໄປຈົກຄີມຫລືຮອງພື້ນນີ້ອອກມາ ແລະ ມືທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າໄປຈັບຫຍັງມາກ່ອນນັ້ນ ເປັນແຫລ່ງສ້າງແບັກທີເຣຍ ແລະ ເມື່ອເຮົາປິດຝາຄີມໄປອີກ ແບັກທີເຣຍທີ່ຮັກຄວາມມືດ ແລະ ສະພາວະອາກາດຊຸ່ມໆ ທາງທີ່ດີເອົາຄີມໄປເອງ ຫລື ຕ້ອງໝັ້ນໃຈສະເໝີວ່າຕອນຈັບຄີມທານັ້ນມີມືທີ່ສະອາດແທ້ໆ.5. ຟອຍເຮັດຄວາມສະອາດໜ້າໄຟຟ້າ

ສ່ຽງ: ຕິດເຊື້ອທາງຜິວໜັງສິວ

ດຽວນີ້ໃຜໆກໍ່ນິຍົມໃຊ້ຟອຍເຮັດຄວາມສະອາດໜ້ານີ້ ເພາະມັນທັງສະດວກ ແລະ ຮູ້ສຶກສະອາດໄປເຖິງຮູຂຸມຂົນ ແຕ່ເມື່ອເຮັດຄວາມສະອາດແລ້ວແບັກທີເຣຍຈະໄປຢູ່ ແລະ ເມື່ອນຳມາໃຊ້ຕໍ່ແບັກທີເຣຍກໍ່ເຂົ້າສູ່ຮູຂຸມຂົນຂອງເຮົາ ສິວກໍ່ຖາມຫາແນ່ນອນ ແລະ ຖ້າໃຜມີຢູ່ກໍ່ຢ່າລືມປ່ຽນຫົວຟອຍທຸກໆສາມເດືອນ.6. ລິບສະຕິກ

ສ່ຽງ : ຫວັດ ແລະ ປາກເປື່ອຍ

ປາກນັ້ນບໍ່ແມ່ນຜິວໜັງທີ່ຈະປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກແບັກທີເຣຍໄດ້, ປາກມີຄວາມອ່ອນຫລາຍທີ່ຈະຮັບເອົາແບັກທີເຣຍເຂົ້າຮ່າງກາຍໄດ້ ຢ່າຍືມ, ຢ່າໄປລອງກັບປາກໂດຍເດັດຂາດ.

Post a Comment

0 Comments