ຄວາມສ່ຽງສຸຂະພາບທີ່ຕ້ອງຫລີກລ້ຽງ ເມື່ອໄປທ່ຽວພັກຄ້າງຄືນ...

ຢ່າມົວແຕ່ປະຫຍັດຄ່າບ່ອນພັກເວລາທ່ອງທ່ຽວ ເພາະຖ້າເລືອກບ່ອນພັກບໍ່ດີກໍ່ອາດພົບກັບຄວາມສ່ຽງກັບສຸຂະພາບໄດ້ໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ
ໃນໄລຍະເທດສະການທ່ອງທ່ຽວພັກຜ່ອນປາຍປີກຳລັງຈະມາຮອດເຊື່ອວ່າຫລາຍໆຄອບຄົວກໍ່ຄົງຈະເລີ່ມວາງແຜນກຽມພ້ອມສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວກັນແລ້ວແມ່ນບໍ່ ແລະ ການຈອງບ່ອນພັກກໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ແຕ່ຂຶ້ນຊື່ວ່າ ບ່ອນພັກທີ່ບໍ່ແມ່ນເຮືອນຂອງເຮົາ ກໍ່ຄືຈະບໍ່ສະອາດເທົ່າກັບເຮືອນເຮົາເອງຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ວ່າເຮົາຈະຕ້ອງໄປປະເຊີນກັບຫຍັງນຳໃນຫ້ອງພັກທີ່ເຮົາເຂົ້າພັກນຳ ວິທີປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຫ້ອງພັກທີ່ເປື້ອນມາເປັນໂຕການທຳລາຍສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມສຸກໃນການທ່ອງທ່ຽວນໍາ.ເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຫວັດ

ເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຫວັດເກືອບຈະເປັນເຊື້ອພະຍາດພື້ນຖານທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາມັກຈະພົບເຈີເວລາທີ່ເດີນທາງໄປຕ່າງຖິ່ນ ເຊິ່ງບາງເທື່ອເຊື້ອພະຍາດເຫລົ່ານີ້ກໍ່ເຊື່ອງໂຕຢູ່ໃນຫ້ອງພັກທີ່ເຮົາເຂົ້າພັກນີ້ແຫລະ ເຖິງແມ່ນວ່າເຈົ້າຂອງບ່ອນພັກຈະເຮັດຄວາມສະອາດຫ້ອງແລ້ວ ແຕ່ຍັງມີຈຸດນ້ອຍໆ ເຊັ່ນ: ກອນປະຕູ , ລີໂມດຄອນໂທ ຫລື ແມ່ນແຕ່ສະວິດໄຟ ຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຄວາມສະອາດໄປນໍາ ຈົນກາຍເປັນແຫລ່ງສະສົມເຊື້ອພະຍາດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາປ່ວຍໄດ້ ແຖມເຊື້ອພະຍາດບາງຊະນິດກໍ່ຢູ່ພາຍນອກໄດ້ດົນເຊັ່ນ ເຊື້ອໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ສາມາດຢູ່ລອດພາຍນອກໄດ້ເຖິງ 48 ຊົ່ວໂມງ ຫລື ຈະເປັນໂນໂລໄວຣັສ (norovirus) ຫລື ເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ລົງກະເພາະ ກໍ່ສາມາດມີຊີວິດຢູ່ພາຍນອກໄດ້ຫລາຍມື້ເລີຍ!.

ວິທີປ້ອງກັນ

ທຸກເທື່ອທີ່ຕ້ອງເດີນທາງໄປພັກຢູ່ສະຖານທີ່ອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ແມ່ນເຮືອນ ຄວນຈະເອົາເຈ້ຍອານາໄມປຽກທີ່ມີສານຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄປນໍາ ໂດຍເມື່ອເຂົ້າຫ້ອງພັກເທື່ອທໍາອິດກໍ່ຄວນຈະໃຊ້ເຈ້ຍອານາໄມປຽກເຫລົ່ານີ້ເຊັດບໍລິເວນກອນປະຕູ ລີໂມດຄອນໂທ ແລະ ສະວິດໄຟກ່ອນຈະໃຊ້ ແລະ ຄວນໝັ່ນລ້າງມືເລື້ອຍໆ ເພື່ອທີ່ເຊື້ອພະຍາດຈະໄດ້ບໍ່ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ເຮົາປ່ວຍ.ເຊື້ອພະຍາດໃນເຮືອນຄົວ

ໃນກໍລະນີທີ່ໄປພັກຢູ່ໂຮງແຮມ ຫລື ເຮືອນພັກຮ້ອຍໆ ແນ່ນອນເລີຍວ່າສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງກໍ່ຄົງບໍ່ພົ້ນຄວາມສະອາດຂອງເຮືອນຄົວ ສະຖານທີ່ຈັດກຽມອາຫານເຊົ້າໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ເຂົ້າພັກ ເຊິ່ງເຮົາຈະໝັ່ນໃຈໄດ້ແບບໃດວ່າ ຫ້ອງຄົວຈະສະອາດ ແລະ ບໍ່ນຳພາເຊື້ອພະຍາດມາກັບອາຫານທີ່ເຮົາຕ້ອງກິນ ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອໃນກະແສເລືອດ ຫລື ພະຍາດຖອກທ້ອງໄດ້ນໍາອີກດ້ວຍ.ວິທີປ້ອງກັນ

ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງເຖິງໃນຄົວໄດ້ ແຕ່ເຮົາກໍ່ອາດຈະສັງເກດຈາກສະຖານທີ່ອ້ອມຮອບ ແລະ ຫ້ອງອາຫານຂອງໂຮງແຮມ ແລະ ບ່ອນພັກນັ້ນໆ ແມ່ນແຕ່ຈານທີ່ໃຊ້ໃສ່ອາຫານເຮົາກໍ່ໃຊ້ເປັນໂຕຕັດສິນໄດ້ວ່າ ບ່ອນພັກແຫ່ງນັ້ນມີຫ້ອງຄົວທີ່ສະອາດ ຫລື ບໍ່ ຖ້າຫາກເບິ່ງແລ້ວຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ສະອາດກໍ່ຢ່າກິນອາຫານເຫລົ່ານັ້ນເຂົ້າໄປເລີຍເຖິງຈະເປັນຂອງ ຟຣີ ກໍ່ຢ່າສ່ຽງເລີຍດີກວ່າ.

Post a Comment

0 Comments