ບໍ່ສະບາຍແຕ່ຢາກອອກກຳລັງກາຍ ເຮັດໄດ້ຫລືບໍ່...

ສຳຫລັບຄົົນທີ່ມັກ ແລະ ຕິດການອອກກຳລັງກາຍ ການບໍ່ໄດ້ອອກກຳລັງກາຍແມ່ນພຽງມື້ດຽວກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍຕົນສະບາຍໂຕໄດ້ ແຕ່ຖ້າເກີດວ່າ ກຳລັງບໍ່ສະບາຍຈະເຮັດແບບໃດ ຈະໃຫ້ຝືນອອກກຳລັງກາຍກໍ່ຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ປ່ວຍໜັກກວ່າເກົ່າ ແຕ່ຈະໃຫ້ເຊົາອອກກຳລັງກາຍເລີຍໃນໄລຍະນັ້ນກໍ່ຄົງເຮັດໄດ້ຍາກ ດັ່ງນັ້ນມື້ນີ້ເລີຍຍົກເລື່ອງການອອກກຳລັງກາຍໃນໄລຍະທີ່ເຈັບປ່ວຍມາເລົ່າສູ່ກັນຟັງ ໄປເບິ່ງກັນວ່າ ເຈັບປ່ວຍແບບໃດທີ່ຍັງອອກກຳລັງກາຍໄດ້ ແລ້ວເຈັບປ່ວຍແບບໃດທີ່ຫ້າມອອກກຳລັງກາຍ.1. ອາການໄອ ແລະ ເຈັບຄໍ: ເປັນອາການທີ່ພົບໄດ້ເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງມີສາເຫດຈາກການໃຊ້ສຽງຫລາຍເກີນໄປ ຫລື ແມ່ນແຕ່ອາກາດປ່ຽນແປງ ແລະ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ມັກຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຫຍັງກັບການອອກກຳລັງກາຍ ແຕ່ກໍ່ຄວນທີ່ຈະຫລີກລ້ຽງການອອກກຳລັງກາຍທີ່ໜັກໜ່ວງ ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ໄອຫລາຍຂຶ້ນ ຖ້າຢາກອອກກຳລັງກາຍກໍ່ລອງຫລີກລ້ຽງມາອອກກຳລັງກາຍຄ່ອຍໆ ເຊັ່ນ: ຄາລດິໂອ ແບບຄ່ອຍໆ ຫລື ບໍ່ກໍ່ຍົກນ້ຳໜັກ ແລະ ໝັ່ນດື່ມນ້ຳເລື້ອຍໆ ກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ອາການບັນເທົາລົງໄດ້ນໍາອີກ.

2. ຄັດດັງ ນ້ຳມູກໄຫລ: ເປັນອາການທີ່ຫລາຍໆ ຄົນຮູ້ສຶກລຳຄານ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈໄດ້ບໍ່ສະດວກ ບາງຄົນເຖິງກັບຕ້ອງຫາຍໃຈທາງປາກ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າ ຄັດດັງ ນ້ຳມູກໄຫລ ແລ້ວຈະບໍ່ສາມາດອອກກຳລັງກາຍໄດ້ ພຽງແຕ່ຫລີກລ້ຽງການອອກກຳລັງກາຍໜັກໆ ມາອອກກຳລັງກາຍດ້ວຍການຫລິ້ນໂຍຄະ ແຕ່ຕ້ອງຫລີກລ້ຽງທ່າໂຍຄະ ທີ່ຕ້ອງກົ້ມຫົວຕ່ຳໆ ຫລື ທ່າກັບຫົວ ເພາະຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈໄດ້ບໍ່ສະດວກ.3. ປຸ້ນທ້ອງ ຮາກ ຫລື ຖອກທ້ອງ: ເມື່ອເກີດອາການເຫລົ່ານີ້ ບໍ່ຄວນອອກກຳລັງກາຍເດັດຂາດ ເພາະຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ອາການໜັກຂຶ້ນ ຄວນຈະພັກຜ່ອນໂດຍການນັ່ງສະບາຍ ຫລື ກິນຢາແລ້ວນອນພັກຈະດີກວ່າ ການທີ່ອອກກຳລັງກາຍທັງໆ ທີ່ມີອາການເຫລົ່ານີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກປຸ້ນທ້ອງ, ຮາກ, ໄດ້ງ່າຍ ແຖມອາການຖອກທ້ອງກໍ່ຈະບໍ່ບັນເທົາລົງນໍາອີກ.

4. ເປັນໄຂ້: ຫລາຍຄົນມັກຈະຄິດວ່າ ເມື່ອເປັນໄຂ້ ຄວນຈະອອກກຳລັງກາຍໃຫ້ເຫື່ອອອກເພື່ອທີ່ໄຂ້ຈະໄດ້ຫລຸດ ແຕ່ແທ້ໆ ແລ້ວນັ້ນເປັນຄວາມຄິດທີ່ຜິດ ເພາະຍິ່ງເຮົາເສຍເຫື່ອຫລາຍຂຶ້ນຮ່າງກາຍກໍ່ຈະຍິ່ງອ່ອນເພຍ ແຖມການອອກກຳລັງກາຍຍັງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ຖ້າຫາກຮ່າງກາຍມີອຸນຫະພູມສູງຫລາຍເກີນໄປກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຊັອກໄດ້ ດັ່ງນັ້ນຖ້າຫາກຮູ້ສຶກເປ້ນໄຂ້ ຄວນກິນຢາແລ້ວນອນພັກຈະດີກວ່າ.5. ອາການເຈັບຫົວເລັກໆນ້ອຍໆ: ອາການເຈັບຫົວ ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຄືການນອນພັກ ແຕ່ຖ້າຫາກຮູ້ສຶກເຈັບຫົວພຽງໜ້ອຍດຽວ ແລະ ຢາກອອກກຳລັງກາຍ ຂໍແນະນຳໃຫ້ອອກກຳລັງກາຍແບບເບົາໆ ເຊັ່ນ: ການຍ່າງ ເປັນຕົ້ນ ແລະ ຫລີກລ້ຽງການອອກກຳລັງກາຍທີ່ຕ້ອງເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍຢ່າງໜັກ ຫລື ທ່າທາງທີ່ຈະຕ້ອງກົ້ມຫົວລົງເປັນເວລາດົນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫລວຽນໄປລ້ຽງບໍລິເວນຫົວໄດ້ບໍ່ສະດວກ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເຈັບຫົວບໍ່ເຊົາ ແລະ ຄວນຈະອອກກຳລັງກາຍໃນບ່ອນອາກາດຖ່າຍເທໄດ້ສະດວກ ຈະໄດ້ເຊົາເຈັບຫົວໄດ້ໄວຂຶ້ນ.6. ອາການປວດເມື່ອຍຕາມສ່ວນຕ່າງໆ: ຫາກອາການປວດເຫລົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ມາພ້ອມກັບອາການໄຂ້ ກໍ່ສາມາດອອກກຳລັງກາຍໄດ້ຢ່າງສະບາຍໆ ເພາະການອອກກຳລັງກາຍຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດໄຫລວຽນໃນຮ່າງກາຍດີຂຶ້ນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ອາການປວດຫລຸດລົງ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຄວນຈະອອກກຳລັງກາຍໜັກໆ ແລະ ຫັກໂຫມຈົນເກີນໄປ ຄວນຈະເລືອກອອກກຳລັງກາຍທີ່ເບົາໆ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ອາການບາດເຈັບໜ້ອຍ ເຊັ່ນ: ການຍືດກ້າມຊີ້ນ ຫລື ການລອຍນໍ້າ ຈະໄດ້ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານວ່າຈະປວດຍິ່ງກວ່າເກົ່າ.

Post a Comment

0 Comments