ນວດກົດຈຸດແກ້ ຄັດດັງ...ທີ່ທ່ານຕ້ອງລອງ!!!

ອາກາດປ່ຽນແປງແບບນີ້ກໍ່ຈະໄດ້ຍິນແຕ່ສຽງຟຸດຟິດ ຟຸດຟິດ ຈາກອາການ ຄັດດັງ ຈົນບໍ່ຢາກເຮັດຫຍັງ ອາການເຫລົ່ານີ້ຈະເຊົາເປັນປິດຖິ້ມໂດຍບໍ່ຕ້ອງເພິ່ງຢາແກ້ແພ້ ມື້ນີ້ມີເຄັດລັບດີໆ ພຽງແຕ່ໃຊ້ 2 ນິ້ວຂອງເຮົາ ເຮັດຕາມວິທີການທີ່ຈະເລົ່າໃຫ້ຟັງຕໍ່ໄປນີ້.1.ໃຊ້ປາຍນິ້ວຊີ້ກົດທີ່ຮອຍບຸ໋ມນ້ອຍໆ ຂ້າງດັງ ກ້ອງກະດູກແກ້ມທັງສອງຂ້າງ 2 ນາທີ ແລ້ວກົດຊ້ຳທຸກ 2 ຊົ່ວໂມງ

2.ໃຊ້ນິ້ວຊີ້ ແລະ ນິ້ວກາງທັງສອງມືກົດຂ້າງຂອງສັນດັງ ກົດໄວ້ຂະນະຫາຍໃຈເຂົ້າອອກ 2-3 ເທື່ອ ແລ້ວກົດຊ້ຳທຸກ 2 ຊົ່ວໂມງ
ງ່າຍໆ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ຫາຍໃຈໄດ້ໂລ່ງສະບາຍ ຢ່າລືມລອງນຳໄປໃຊ້ກັນເບິ່ງພຽງເທົານີ້ອາການຄັດດັງກໍ່ຈະດີຂື້ນແລ້ວ!!!

Post a Comment

0 Comments