ຂໍ້ຫ້າມໃນການດື່ມເຫລົ້າ ອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ...

ໃຜທີ່ເປັນຄໍປາລ໌ຕີ້ກິນດື່ມແລ້ວຕ້ອງຟັງທາງນີ້ ຫາກເຈົ້າຄິດຈະດື່ມກັນທັງທີ ກໍ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບກັນນຳ ເພາະຫາກຍັງຊວນກັນເມົາແບບບໍ່ລືມຫູລືມຕາກໍ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໄດ້ ເພາະຍັງມີຄວາມລັບກ່ຽວກັບເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີແອນກໍຮອລ໌ອີກຫລາຍຢ່າງທີ່ຫລາຍຄົນຍັງບໍ່ຮູ້ ສະນັ້ນເຮົາເລີຍລວບລວມສູດເຫລົ້າຕ້ອງຫ້າມທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດມາໃຫ້ໄດ້ອ່ານກັນ.1. ເຫລົ້າປະສົມ Diet Coke ຫລື ນ້ຳອັດລົມແຄລໍລີ່ຕ່ຳ (Diet Coke) ຫລື ເຄື່ອງດື່ມນ້ຳອັດລົມແຄລໍລີ່ຕ່ຳ ເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ປະສົມດ້ວຍສານໃຫ້ຄວາມຫວານທຽມ ສຳລັບຄົົນທີ່ຢ້ານຕຸ້ຍໂດຍສະເພາະ ແຕ່ມີຜົນການວິໄຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ (Northern Kentucky University) ພົບວ່າ: ຄົົນທີ່ດື່ມສຸລາຢ່າງໜັກ ພ້ອມກັບປະສົມດ້ວຍເຄື່ອງດື່ມນ້ຳອັດລົມແຄລໍລີ່ຕ່ຳ ຈະພົບປະລິມານຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງແອນກໍຮອລ໌ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສູງກວ່າຄົົນທີ່ດື່ມສຸລາໂດຍບໍ່ປະສົມເຄື່ອງດື່ມເຫລົ່ານີ້ເລີຍ ແລະ ຍັງພົບອີກວ່າ: ຜູ້ທີ່ດື່ມສຸລາປະສົມເຄື່ອງດື່ມແຄລໍລີ່ຕ່ຳຈະມີນ້ຳໜັກຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ ເຖິງວ່າຈະເປັນເຄື່ອງດື່ມປະສົມສານໃຫ້ຄວາມຫວານທຽມກໍ່ຕາມ ຜູ້ທີ່ດື່ມໃນປະລິມານຫຼາຍຈະມີນ້ຳໜັກຕົວເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ໄວກວ່າ ແລະ ຫລາຍກວ່າຄົນບໍ່ດື່ມເຖິງ 57 ເປີເຊັນ.2. ຢາກັບເຄື່ອງດື່ມແອວກໍຮອລ໌ “ດື່ມເຫລົ້າແລ້ວບໍ່ຄວນກິນຢາ” ຢາທຸກຊະນິດມີສ່ວນໃນການປິ່ນປົວພະຍາດ ແລ້ວກໍ່ມີສານພິດນຳ ຖ້າກິນຢາຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ດື່ມເຫລົ້າ ແອວກໍຮອລ໌ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນແຊກຊ້ອນຂອງຢາແຮງຂຶ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍບົດບາດຄວາມເປັນພິດຂອງຢານຳ ຍົກຕົວຢ່າງ ກິນຢາລະງັບທ້ອງເສຍໃນກໍລະນີທີ່ແອວກໍຮອລ໌ໃນທ້ອງຍັງບໍ່ຍ່ອຍສະຫລາຍໝົດ ກໍ່ຈະເກີດອາການຈັງຫວະຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດປົກກະຕິ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງຂຶ້ນ, ກິນຢານອນຫລັບ, ຢາປິ່ນປົວພະຍາດພູມແພ້ ຫລື ຢາລົດຄວາມດັນເລືອດ ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ດື່ມເຫລົ້າ ຜົນການຍັບຍັ້ງສະຫມອງຂອງຢາຈະຂະຫຍາຍຂຶ້ນ ບົດບາດການປິ່ນປົວພະຍາດຂອງຢາເຫລົ່ານີ້ກໍ່ຈະແຮງຂຶ້ນ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີນຄວາມອົດທົນຂອງຮ່າງກາຍຈົນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ກິນຢາ ທ່ານໝໍເນັ້ນພິເສດວ່າ ຄົນຊະລາ ຫລື ຄົົນທີ່ສຸຂະພາບອ່ອນແອທີ່ມີພະຍາດຊຳເຮື້ອຂອງຫົວໃຈ, ຕັບ ແລະ ຫມາກໄຂ່ຫລັງນັ້ນ ຄວນຫລີກລ້ຽງການກິນຢາຫລັງດື່ມເຫລົ້າ.3. ທຸລຽນ ກັບ ເຄື່ອງດື່ມແອນກໍຮອລ໌ ເຮົາມັກໄດ້ຍິນຜູ້ໃຫຍ່ເຕືອນຢູ່ເລື້ອຍໆວ່າ: ຢ່າກິນທຸລຽນຫລາຍເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເປັນຮ້ອນໃນ ຊຶ່ງແທ້ໆແລ້ວທຸລຽນມີປະລິມານນ້ຳຕານ ແລະ ໄຂມັນສູງ ຫາກກິນຫລາຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບພະລັງງານຫລາຍ ຊຶ່ງກະບວນການຍ່ອຍສະລາຍສານຕ່າງໆ ທັງນ້ຳຕານ ແລະ ໄຂມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນຂຶ້ນໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຂາດນ້ຳ ຫ້າມກິນທຸລຽນຄູ່ກັບເຄື່ອງດື່ມແອນກໍຮອລ໌ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຫລົ້າ, ເບຍ, ວາຍ ແລະ ອື່ນໆ ເພາະໃນທຸລຽນມີສານກຳມະຖັນຢູ່ຫລາຍ ສາມາດລະລາຍໄດ້ດີໃນແອນກໍຮອລ໌ ຖ້າກິນທຸລຽນຄູ່ກັບເຄື່ອງດື່ມແອນກໍຮອລ໌ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ແອນກໍຮອລ໌ດູດຊຶມເຂົ້າສູ່ ກະແສເລືອດໄດ້ໄວຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ເມົາໄວ ແລະ ເມົາໜັກ ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິຕໍ່ລະບົບຫາຍໃຈ, ເກີດອາການຮ້ອນໃນ, ແໜ້ນເອິກ, ຂາດນ້ຳ ແລະ ອາດເສຍຊີວິດ.

Post a Comment

0 Comments