ກາເຟຕ້ານມະເຮັງ...ແທ້ຫຼືບໍ່!!!

ຫລາຍຄົນຄິດວ່າກາເຟຫຍັງຈະມາຕ້ານມະເຮັງໄດ້ດີ ແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນມະເຮັງຫລາຍກວ່າ ຄວາມຈິງແລ້ວການດື່ມກາເຟນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ສະຫມອງຕື່ນໂຕ ແລ້ວຍັງສາມາດຊ່ວຍຕ້ານມະເຮັງໄດ້ນໍາອີກ ແຕ່ຕ້ອງບອກວ່າສະຫງວນໄວ້ສະເພາະກາເຟພັນອາລາບິກ້າເທົ່ານັ້ນ ແລ້ວທີ່ສຳຄັນການດື່ມກາເຟຕ້ອງດື່ມຕອນຮ້ອນໆ ແລ້ວປ່ຽນຈາກການໃສ່ນ້ຳຕານມາໃສ່ນ້ຳເຜິ້ງແທນ ຖ້າຈະຊ່ວຍໃນເລື່ອງຂອງສຸຂະພາບໄດ້ຕ້ອງດື່ມກາເຟ ແລະ ດື່ມນ້ຳຊາ,ແຕ່ກໍ່ຢ່າດື່ມທັງກາເຟ ແລະ ຊາຫລາຍຈົນເກີນໄປເວັ້ນໄລຍະໃນການດື່ມເຄື່ອງດື່ມເຫລົ່ານີ້ນຳ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງຮ່າງກາຍ.

Post a Comment

0 Comments