ຫວ້ານຫາງແຂ້ ແກ້ບັນຫາສຸຂະພາບໄດ້...

ຫວ້ານຫາງແຂ້ ສະໝຸນໄພລາວທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍທີ່ສຸດບໍ່ແພ້ສະໝຸນໄພຊະນິດອື່ນ ເພາະມີຄຸນສົມບັດຫລາຍດ້ານທີ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ທັງບຳລຸງ ແລະ ປິ່ນປົວຜິວໜັງ ທັງຍັງສາມາດຮັບປະທານເປັນຢາບຳບັດອາການພາຍໃນຮ່າງກາຍໄດ້ດ້ວຍ.
ສັບພະຄຸນຫວ້ານຫາງແຂ້ ແກ້ບັນຫາສຸກຂະພາບໄດ້1. ໃຊ້ກິນເປັນຢາຖ່າຍ: ໃຜທີ່ມີບັນຫາຖ່າຍບໍ່ອອກ ຫລື ຖ່າຍລຳບາກສາມາດກິນຫວ້ານຫາງແຂ້ແທນຢາຖ່າຍໄດ້ເລີຍງ່າຍໆ ໃຫ້ເລືອກຕັດເອົາຫວ້ານຫາງແຂ້ພັນທີ່ໃບໃຫຍ່ ແລະ ມີນ້ຳຢາງສີເຫລືອງປະລິມານຫລາຍ ສັງເກດຈາກຕົ້ນຫວ້ານຫາງແຂ້ທີ່ມີອາຍຸປະມານ 9 ເດືອນເປັນຕົ້ນໄປ ຈາກນັ້ນກໍ່ໂຕ່ງເອົານ້ຳຢາງທີ່ໄຫລມາຈາກໃບໄປຄ່ຽວໃຫ້ຂຸ້ນ ແລ້ວນຳມາເທລົງໄປໃສ່ພິມຂະໜາດນ້ອຍໃຫ້ກາຍເປັນກ້ອນແຂງໆ ເພື່ອນຳມາຮັບປະທານເປັນຢາຕໍ່ໄປ ເມັດຢາຈະມີລັກສະນະສີແດງອົມນ້ຳຕານຈົນເຖິງສີດຳຊຶ່ງຈະຮຽກວ່າ ‘ຢາດຳ’

ວິທີຮັບປະທານ:

ໃຫ້ກິນເທື່ອລະປະມານ 0.25 ກຣາມ (250 ມິນລິກຣາມ) ຊຶ່ງເປັນຂະໜາດເໝາະສົມກັບການກິນເປັນຢາຖ່າຍ, ຫາກໃຜຕ້ອງການຮັບປະທານກັນແບບສົດໆ ກໍ່ໃຫ້ຕັດວຸ້ນແບ່ງອອກຂະໜາດ 3-4 ເຊັນຕິແມັດແລ້ວນຳມາລ້າງນ້ຳຈົນສະອາດ ຈາກນັ້ນແບ່ງຮັບປະທານມື້ລະ 3 ເທື່ອຫລັງອາຫານ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ຈະຊ່ວຍແກ້ບັນຫາການຂັບຖ່າຍລຳບາກໃຫ້ຄ່ອງຕົວຫລາຍຂຶ້ນໄດ້ແລ້ວ.2. ປິ່ນປົວກະເພາະ ແລະ ລຳໄສ້ອັກເສບ: ໃຫ້ປອກເປືອກຫວ້ານຫາງແຂ້ອອກ ຈາກນັ້ນນຳເອົາວຸ້ນໃສໆໄປລ້າງນ້ຳຈົນສະອາດ ແລ້ວຊອຍຕ່ອນນ້ອຍໆ, ຮັບປະທານມື້ລະ 2 ເທື່ອໆລະ 2 ບ່ວງແກງ ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ຈະຊ່ວຍບັນເທົາອາການອັກເສບກ່ຽວກັບພະຍາດໃນທາງເດີນອາຫານໄດ້.

3. ບັນເທົາອາການປວດຂໍ້: ພຽງແຕ່ນຳຕ່ອນວຸ້ນ ຫລື ນໍ້າວຸ້ນກໍ່ໄດ້ມາປັ່ນເປັນນ້ຳຫວ້ານຫາງແຂ້ ດື່ມເປັນປະຈຳ ສັບພະຄຸນຫວ້ານ ດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະຊ່ວຍບັນເທົາອາການປວດຕາມຂໍ້ຕ່າງໆ ລົງໄດ້ດີເຊັ່ນກັນ.4. ປິ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດເບົາຫວານ: ຫວ້ານຫາງແຂ້ສາມາດກິນເພື່ອບຳບັດປິ່ນປົວອາການຂອງພະຍາດເບົາຫວານໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ທຸເລົາລົງໄດ້ ໂດຍຕັດຕ່ອນຫວ້ານຫາງແຂ້ທີ່ມີຄວາມຍາວປະມານ 3-4 ເຊັນຕິແມັດມາຮັບປະທານເປັນປະຈຳທຸກມື້ ຫລື ອາດຈະນຳມາປັ່ນເປັນນ້ຳຫວ້ານຫາງແຂ້ແທນກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ ສຳລັບຄົົນທີ່ຕ້ອງການກິນເພື່ອປ້ອງກັນເບົາຫວານກໍ່ຄວນກິນໃນປະລິມານທີ່ນ້ອຍລົງກວ່າທີ່ແນະນຳໄປ.5. ປ້ອງກັນ ແລະ ບັນເທົາອາການເມົາລົດເມົາເຮືອ: ຄົົນທີ່ມັກມີອາການເມົາລົດເມົາເຮືອເປັນປະຈຳ ການກິນປ້ອງກັນອາການນັ້ນ ໃຫ້ເຈົ້າກິນຕ່ອນວຸ້ນຫວ້ານຫາງແຂ້ຫລືດື່ມນ້ຳ ຫວ້ານຫາງແຂ້ກໍ່ໄດ້ ອາການເມົາກໍ່ຈະເກີດຂຶ້ນນ້ອຍລົງ ແຕ່ຫາກມີອາການເມົາລົດເມົາເຮືອແລ້ວ ແນະນຳໃຫ້ຫານ້ຳ ຫວ້ານຫາງແຂ້ເຢັນໆມາດື່ມໃຫ້ສົດຊື່ນໃຈພ້ອມກັບນັ່ງພັກຜ່ອນຄາຍຈັກໜ້ອຍ ອາການດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະດີຂຶ້ນ.

Post a Comment

0 Comments