ຜົນວິໃຈຊີ້ແມ່ຍິງນອນໜ້ອຍສ່ຽງມະເຮັງເຕົ້ານົມ!!!

ມະຫາວິທະຍາໄລຊິຄາໂກ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລນໍເວສເທິຣນ ອາເມລິກາ ໄດ້ວິໄຈເລື່ອງເບົາຫວານ ແລະ ພົບວ່າ: ຜູ້ປ່ວຍ ພະຍາດເບົາຫວານທີ່ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ລະດັບກລູໂຄສ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວເຖິງ 23 ເປີເຊັນ ຂະນະດຽວກັນລະດັບອິນຊູ ລິນກໍ່ສູງຢ່າງວ່ອງໄວເຖິງ 48 ເປີເຊັນ ດ້ວຍ ແຕ່ຖ້ານອນຫຼັບຢ່າງພຽງພໍກໍ່ຈະຫຼຸດປະລິມານນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.ຂະນະທີ່ການວິໄຈຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Tohoku ທີ່ຢີ່ປຸ່ນໄດ້ເກັບຂໍ້ມູນຈາກ 24.000 ຄົນ, ພົບວ່າແມ່ຍິງທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 40–79 ປີ ທີ່ນອນໜ້ອຍກວ່າ 6 ຊົ່ວໂມງ ມີໂອກາດ 62%ເປີເຊັນ ທີ່ຈະເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ແລະ ຄົນນອນຫຼາຍກວ່າ 9 ຊົ່ວ ໂມງ ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍກວ່າ 28%ເປີເຊັນສ່ວນແມ່ຍິງທີ່ມີອາຍຸໜ້ອຍ ກວ່າ 60 ປີ ທີ່ນອນໜ້ອຍກວ່າ 5 ຊົ່ວໂມງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ ເປັນພະຍາດຫົວໃຈເຖິງ 2 ເທົ່າ ຄົນທີ່ນອນໜ້ອຍກວ່າ 6 ຊົ່ວໂມງສະເລ່ຍແລ້ວ 47 ເປີເຊັນ ມີໂອກາດ ເກີດມະເຮັງລຳໄສ້ຫຼາຍກວ່າ ຄົນທີ່ນອນຫຼັບດີຢ່າງໜ້ອຍ 7 ຊົ່ວໂມງ.

Post a Comment

0 Comments