ເກືອບຕາຍເພາະຜ້າອານະໄມຫຍັດ...

ໂຈແອນນາ ຄາລທະໄລ ອາຍຸ 27 ປີເຂົ້າຫ້ອງສຸກເສີນຂອງໂຮງໝໍ ແລະ ນອນໂຄມາຢູ່ດົນເຖິງ 8 ມື້ ເມື່ອນາງຕື່ນຂຶ້ນມາ ນາງເກືອບຈະຈື່ຫຍັງບໍ່ໄດ້ເລີຍແມ່ນແຕ່ຄອບຄົວຕົນເອງໂຈແອນນາ ເລີ່ມປ່ວຍດ້ວຍອາການຄ້າຍໆໄຂ້ຫວັດ ນາງນອນໂຊມໃນໄລຍະທໍາອິດ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນນາງກໍ່ເລີ່ມມີອາການຫາຍໃຈຂັດ, ມືບວມ, ຜົມຫລົ່ນ, ຜິວໜັງເລີ່ມລອກ ແລະ ເລີ່ມຊັກ

ໝໍບອກວ່າ ອະໄວຍະວະພາຍໃນຂອງນາງເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ລະບົບຫລາຍຢ່າງ ໃນຮ່າງກາຍຂອງນາງເຮັດຄືວ່າ ຈະຢຸດເຮັດວຽກ ຜົນການກວດພົບວ່ານາງຕິດເຊື້ອທີ່ເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງໝໍເອີ້ນອາການຂອງນາງວ່າ Toxic Shock Syndrome ເຊິ່ງເປັນອາການຊັອກຮຸນແຮງທີ່ເກີດຈາກພິດຂອງແບັກທີເຣຍ staphylococcus ເຊິ່ງໂດຍປົກກະຕິແບັກທີເຣຍພວກນີ້ຈະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍມະນຸດ ເວັ້ນແຕ່ວ່າ ຮ່າງກາຍຈະມີບາດແຜ ແລະ ເປັນຊ່ອງທາງໃຫ້ພວກມັນເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດໄດ້

ພິດຂອງແບັກທີເຣຍເຫລົ່ານີ້ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບໃນຮ່າງກາຍລົ້ມເຫລວ ເຊິ່ງລະບົບໜຶ່ງທີ່ມັກມີຜົນຈາກພິດຂອງແບັກທີເຣຍກໍ່ຄື ລະບົບຫາຍໃຈ

ວ່າກັນວ່າມີພຽງ 30 ເປີເຊັນ ຂອງຄົນໄຂ້ທີ່ຖືກພິດຂອງແບັກທີເຣຍພວກນີ້ເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດເທົ່ານັ້ນທີ່ລອດຊີວິດ
ໝໍພົບວ່າ ຈຸດທີ່ແບັກທີເຣຍ ເຫລົ່ານີ້ເຂົ້າໄປໃນກະແສເລືອດຂອງ ໂຈແອນນາ ນັ້ນຄື ຜ້າອະນາໄມແບບສອດທີ່ນາງໃຊ້ນັ້ນເອງ ແລະ ນາງໃສ່ໄວ້ດົນເຖິງ 12 ຊົ່ວໂມງເພາະຜ້ານາໄມແບບສອດນີ້ ເມື່ອເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຮ່າງກາຍແລ້ວຖິ້ມໄວ້ດົນ ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການສະສົມແບັກທີເຣຍຈຳນວນຫລາຍ ແລະ ຖ້າມີບາດແຜພຽງໜ້ອຍໜຶ່ງ ພິດຂອງພວກມັນກໍ່ສາມາດທຳລາຍອະໄວຍະວະພາຍໃນໄດ້ ທີ່ເປັນຢ້ານທີ່ສຸດກໍ່ຄືຖ້າມັນເຂົ້າໄປໃນສະໝອງ

ເຖິງຕອນນີ້ ໂຈແອນນາ ຈະພົ້ນຂີດອັນຕະລາຍແລ້ວ ແຕ່ອາການທາງສະຫມອງຍັງບໍ່ຄ່ອຍດີ, ຄວາມຊົງຈຳບາງສ່ວນຂອງນາງຫາຍໄປ.

Post a Comment

0 Comments