ການຫາຍໃຈ! ເປັນການຮັກສາສຸຂະພາບອີກແບບໜຶ່ງ!!!

ອາກາດມີຄວາມຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ພຽງຢຸດ 2-3 ນາທີບໍ່ຫາຍໃຈກໍ່ຕາຍທັນທີ. ທຸກມື້ນີ້ມະນຸດຫາຍໃຈເຂົ້າປອດບໍ່ເຕັມ ເພາະກັງວົນ ແລະ ເຄັ່ງຄຽດຢູ່ກັບວຽກງານ ມະນຸດຈິ່ງເຖົ້າໄວ ທັງສຸຂະພາບກໍ່ບໍ່ດີ, ມີອາກາດຖ່າຍເທຢູ່ໃນຮ່າງກາຍບູດເນົ່າ ແລະ ບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ.ສະນັ້ນເພື່ອໃຫ້ສຸຂະພາບດີຢູ່ສະເໝີ ທຸກມື້ຕ້ອງພົ່ນລົມຫາຍໃຈທີ່ບູດເນົ່າໃນພວງປອດນັ້ນອອກ ແລ້ວສູບເອົາອາກາດສົດເຂົ້າໄປແທນທີ່ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ: ທ່ານຈະນັ່ງເຮັດວຽກ, ນັ່ງພັກຜ່ອນ, ເບິ່ງໂທລະພາບ, ຫລິ້ນຄອມພິວເຕີ ຫລື ຈະນັ່ງຈະຢືນຢູ່ທີ່ໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອເຫັນວ່າເປັນທີ່ໂລ່ງກໍ່ໃຫ້ສູບລົມເຂົ້າປອດເລິກໆ, ຊ້າໆ ປະມານ 15-30 ວິນາທີ ແລ້ວພົ່ນອອກທາງປາກ ຫຼື ທາງດັງຊ້າໆ 15 ວິນາທີ 3 ເທື່ອ.ພຽງເທົ່ານີ້ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ອາກາດພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍທຸກວັນ, ຈິດໃຈກໍ່ຈະແຈ່ມໃສ ຄວາມອຸກອັ່ງກໍ່ບໍ່ມີ, ຜິວພັນເນື້ອໜັງດີຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ.

Post a Comment

0 Comments