ຜູ້ຊາຍເມືອຍງ່າຍ...ເກີດມາຈາກສາເຫດຫຍັງ!!!

ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຊາຍເປັນຄົນເມື່ອຍງ່າຍ..- ປ່ອຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳ: ຄົົນທີ່ອອກກຳລັງກາຍ ຫລື ຕ້ອງເຮັດກິດຈະກຳຫຍັງຈັກຢ່າງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ແຮງ ມີໂອກາດທີ່ຮ່າງກາຍຈະຢູ່ໃນພາວະຂາດນ້ຳໄດ້ງ່າຍຈາກການສູນເສຍເຫື່ອ ຊຶ່ງຜົນທີ່ຕາມມາກໍ່ຄືເຮັດໃຫ້ອາລົມຂຶ້ນໆລົງໆ ແລະ ຮ່າງກາຍເສຍພະລັງງານໄປຫລາຍຈົນມີອາການເມື່ອງ່າຍ ທາງທີ່ດີໃຫ້ໝັ່ນກິນນ້ຳ ທຸກໆ 25-30 ນາທີ ໃຫ້ເປັນນິໄສດີກວ່າ.

- ເຄັ່ງຄຽດຫລາຍເກີນໄປ: ຮອລ໌ໂມນ ທີ່ເກີດຈາກຄວາມເຄັ່ງຄຽດຈະຖືກຜະລິດອອກມາໃນຍາມທີ່ເຈົ້າມີເລື່ອງເຄັ່ງຄຽດ ຊຶ່ງໂດຍປົກກະຕິລະດັບຮໍໂມນນັ້ນຄ່ອຍໆ ເພີ່ມສູງຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ແລະ ຈະຄ່ອຍໆລຸດລົງໃນຕອນກາງຄືນ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຕົວເອງຕົກຢູ່ໃນຄວາມເຄັ່ງຄຽດເປັນເວລາດົນໆ ຫາຫຍັງເຮັດໃຫ້ຕົວເອງຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍນຳ ບໍ່ຊັ້ນເຈົ້າອາດຮູ້ສຶກເມື່ອຍທັງທີ່ບໍ່ໄດ້ອອກກຳລັງກາຍ.- ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງຄາເຟອີນຫລາຍເກີນໄປ: ຫລາຍຄົນໜ້າຈະຮູ້ກັນດີຢູ່ແລ້ວວ່າການດື່ມກາເຟ ຫລື ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງຄາເຟອີນໃນປະລິມານຫລາຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້ານອນບໍ່ຫລັບ ແລະ ນີ້ແຫລະແມ່ນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກອ່ອນເພຍໄປຕະຫລອດທັງມື້ ດັ່ງນັ້ນດື່ມມື້ລະ 1-2 ຈອກກໍ່ໜ້າຈະພຽງພໍ ຫລື ບາງຄົນຈອກດຽວກໍ່ຫລາຍເກີນໄປແລ້ວ.- ບັງຄັບຕົວເອງອອກກຳລັງກາຍເກີນໄປ: ການອອກກຳລັງເປັນເລື່ອງດີໃຜໆກໍ່ຮູ້ ແຕ່ຖ້າອອກແບບເອົາເປັນເອົາຕາຍເພາະຢາກຈ່ອຍ ຫລື ຢາກໃຫ້ນອນຫລັບສະບາຍນັ້ນຄິດຜິດແລ້ວ ເພາະການທີ່ເຈົ້າຝືນເຮັດຫຍັງທີ່ເກີນຂີດຈຳກັດຂອງຮ່າງກາຍ ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕາມມາໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາການເຈັບປວດຕາມກ້າມຊີ້ນ ຫລື ອາການອ່ອນເພຍ ບໍ່ຮູ້ສຶກສົດຊື່ນກະຕືລືລົ້ນ ເຄັດລັບການອອກກຳລັງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບກໍ່ຄືການຈັດວາງໂປແກຣມການອອກກຳລັງໃຫ້ ເໝາະສົມກັບສະພາບຮ່າງກາຍຂອງຕົວເອງ ບໍ່ແມ່ນໃຊ້ຮ່າງກາຍແບບເກີນໄປ.- ດື່ມແອວກໍຮໍເພື່ອຜ່ອນຄາຍ: ແມ່ນຢູ່ວ່າການກິນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງແອວກໍຮໍໜ້ອຍໜຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ ຫລັບສະບາຍຂຶ້ນຖ້າວ່າບໍ່ແມ່ນການດື່ມແບບບໍ່ຢຸດບໍ່ຢັ້ງ, ຂາດສະຕິ ເພາະນອກຈາກອາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເຮັດຫຍັງໄປໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ນອນຫລັບບໍ່ສະນິດອີກ ທາງທີ່ດີດື່ມວາຍມື້ລະ 1-2 ຈອກກ່ອນເວລານອນຈັກສອງຊົ່ວໂມງຈະດີກວ່າ.

Post a Comment

0 Comments