ກິນອາຫານດີ ຊ່ວຍປ້ອງກັນຊ່ອງຄອດມີກິ່ນເໝັ່ນໄດ້!!!

ການເບິ່ງແຍງຊ່ອງຄອດຂອງສາວໆ ກໍ່ເປັນເລື່ອງສໍາຄັນທີ່ບໍ່ຄວນພາດ ຫລື ຈະເອີ້ນວ່າ ຫ້າມພາດເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ ເພາະກິ່ນຂອງຊ່ອງຄອດຂອງເຮົາອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ ອາດຈະເປັນເລື່ອງພະຍາດ ຫລື ການຕິດເຊື້ອ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການເໜັງໂຕ ເວລາໃສ່ກະໂປ່ງສູນແພດ Mary Rosser ແຫ່ງ Montefiore Medical Center in New York ກ່າວວ່າ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ອະໄວຍະວະເພດຍິງມີຄ່າ pH ທີ່ສົມດຸນຢູ່ແລ້ວ ລວມທັງຍັງມີແບຣດທີເຣຍ ດີ ທີ່ເບິ່ງແຍງປົກປ້ອງການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆ ໃນຊ່ອງຄອດ ແຕ່ອາຫານທີ່ເຮົາກິນເຂົ້າໄປທຸກມື້ກໍ່ມີຜົນຕໍ່ຄ່າ pH ລວມທັງສົ່ງຜົນເຖິງກິ່ນ ແລະ ລົດຊາດຂອງຊ່ອງຄອດນໍາ ເຊັ່ນ ເຄື່ອງເທດ ຫົວຜັກບົ່ວໃຫຍ່ ກະທຽມ ຊີ້ນແດງ ຜະລິດຕະພັນຈາກນົມ ໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງ ບັອກໂຄລີ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມແອວກໍຮໍ ມີຜົນຕໍ່ສົມດຸນຂອງຄ່າ pH ກິ່ນ ແລະ ລົດຊາດຂອງ ຊ່ອງຄອດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີກິ່ນບໍ່ປາດຖະໜາໃນຂະນະການກິນໝາກໄມ້ສົດ ໝາກໄມ້ຫວານ ຈະເຮັດໃຫ້ກິ່ນ ແລະ ລົດຊາດຫວານໄປນໍາ ແຕ່ກິ່ນ ແລະ ລົດຊາດຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ພຽງ 2-3 ມື້ ຫລັງຈາກທີ່ກິນອາຫານຊະນິດນັ້ນເຂົ້າໄປແລ້ວເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງຫລັງຈາກນັ້ນ ຖ້າກິນອາຫານປົກກະຕິ ຊ່ອງຄອດກໍ່ກັບມາມີຄ່າ pH ກິ່ນແລະລົດຊາດທີ່ເປັນກາງຕາມທໍາມະຊາດສ້າງມາສູນແພດ Mary Rosser ແນະນໍາວ່າ ສາວໆຄວນກິນຜັກສົດ ໝາກໄມ້ສົດ ທັນຍະພືດ ແລະ ນໍ້າສະອາດຫລາຍໆ ແລະ ຖ້າເປັນຄົນທີ່ມັກກິນໂຢເກິດ ກໍ່ກິນຕໍ່ໄປໄດ້ເລີຍ ເພາະໂພຣໄບໂອທິດ ຈະຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງຊ່ອງຄອດໃຫ້ດີຢູ່ສະເໜີ

Post a Comment

0 Comments