ອາຫານເຮັດໃຫ້ເຈັບຫົວ!!! ທີ່ຄວນຮຼ້ໄວ້...

ອາການເຈັບຫົວຂອງບາງຄົນຈະເກີດຂຶ້ນທັນທີຖ້າກິນອາຫານທີ່ມີສານໄທລາມີນ (Tyramines) ແລະ ນິໄຊ (Nitrite) ເຂົ້າໄປເພາະຮ່າງກາຍຂອງຄົນໆນັ້ນ ເຊິ່ງມີຄວາມໄວຕໍ່ສານ 2 ໂຕນີ້ ພໍໄດ້ຮັບສານດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບປະສາດ ແລະ ຫລອດເລືອດຫົດໂຕທັນທີ ອາຫານທີ່ມີສານ 2 ຊະນິດນີ້ຢູ່ຫລາຍກໍ່ຄື:1. ຊັອກໂກແລັດ: ໂດຍສະເພາະຄົົນທີ່ເປັນໄມເກນກິນເມື່ອໃດຈະເປັນທຸກເທື່ອ ຍົກເວັ້ນຊັອກໂກແລັດຂາວ ຊຶ່ງມີນົມເປັນສ່ວນປະກອບຫລັກຫລາຍກວ່າ.

2. ໃສ້ອົ່ວ ແລະ ຊີ້ນຫລອດ: ເພາະສີແດງຂອງອາຫານ 2 ຊະນິດນີ້ມາຈາກການຕື່ມສານໂປຕັດຊ່ຽມໄນເຕຣດລົງໄປ ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າສານໂປຕັດຊຽມໄນເຕຣດນີ້ແຫລະມີສານ Nitrite ລະດັບສູງ.3. ລູກຊິ້ນ: ບໍ່ແມ່ນທຸກຮ້ານ ແຕ່ກໍ່ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຄົນເຮັດລູກຊິ້ນຈະໃສ່ສານບໍແລັກລົງໄປນໍາ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ລູກຊີ້ນເດັ້ງໄດ້ດີຂຶ້ນທັງໆທີ່ບໍແລັກເປັນສານກໍ່ມະເຮັງ.

4. ສານໃຫ້ຄວາມຫວານແທນນ້ຳຕານ: ຜົນການວິໄຈວ່າຄົົນທີ່ເປັນໄມເກນຈະເຈັບຫົວເມື່ອກິນສານຊະນິດນີ້ເຂົ້າໄປ.5. ວາຍແດງ: ໃນວາຍແດງກໍ່ມີໄທລາມີນ, ກັບນິໄຊບໍ່ໜ້ອຍ ສະນັ້ນບໍ່ດື່ມດີແລ້ວ.

ນອກຈາກນີ້ສຳລັບຄົົນທີ່ເຈັບຫົວເພາະໄມເກນຍັງຕ້ອງຫລີກລ້ຽງອາຫານຕໍ່ໄປນີ້:- ຊັອກໂກແລັດ, ເນີຍ, ຖົ່ວ, ໃສ້ກອກ.

- ຊີ້ນປິ້ງຊີ້ນທີ່ໃສ່ເຄື່ອງເທດຫລາຍໆ, ອາຫານມັນໆ, ສະອິວ, ແປ້ງແນວ, ຊີ້ນງົວ.- ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີຄາເຟອີນ.

- ຢາແກ້ພະຍາດຄວາມດັນ, ຢາປິ່ນປົວກະເພາະ Cimetidine ຢາຄຸມກຳເນີດ.

Post a Comment

0 Comments