ປຸກລຳໄສ້ໃຫ້ເຮັດວຽກດ້ວຍວິທີທຳມະຊາດ...

ປຸກລຳໄສ້ໃຫ້ເຮັດວຽກດ້ວຍວິທີທຳມະຊາດຫລັງຕື່ນນອນຕອນເຊົ້າ ນອກຈາກດື່ມນ້ຳສະອາດແລ້ວການຂັບຖ່າຍນັບເປັນອີກສິ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຂອງເສຍທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນລຳໄສ້ຖືກດູດຊຶມເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດ.ຄົົນທີ່ມີສຸກຂະພາບດີລຳໄສ້ຈະເຮັດຫນ້າທີ່ອັດໂນມັດເມື່ອຕື່ນນອນ ແຕ່ຫລາຍຄົົນທີ່ມີບັນຫາເລື່ອງການຂັບຖ່າຍ, ການປຸກລຳໄສ້ໃຫ້ເຮັດວຽກດ້ວຍວິທີທຳມະຊາດ ກໍ່ຄືການນວດລຳໄສ້ ໜ້າຈະເປັນວິທີທີ່ດີ, ພຽງນວດທ້ອງຈາກຂວາໄປຊ້າຍ ຫລື ຫາກຄຳຈົນເຈີກັບກ້ອນກາກອາຫານບໍລິເວນທ້ອງສ່ວນລຸມກໍ່ນວດເບົາໆຕາມເຂັມໂມງ ຫລື ຈະຍືນແຍກຂາ,ມືຈັບສະໂພກແລ້ວໝຸນເປັນວົງກົມກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນເຮັດເຊັ່ນນີ້ປະມານ 2-3 ນາທີ ຈະເຮັດໃຫ້ລຳໄສ້ເຄື່ອນໄຫວໄດ້ດີ, ຊ່ວຍໃຫ້ຖ່າຍງ່າຍຂຶ້ນ.

Post a Comment

0 Comments