ພະຍາດຂອງຄົນຕິດມືຖື ເບິ່ງເຖົ້າກ່ອນໄວບໍ່ຮູ້ໂຕ!!!

ມາທໍາຄວາມຮູ້ຈັກກັບພະຍາດ Smart Phone face ພະຍາດອັນຕະລາຍຂອງຄົນຕິດສະມາດໂຟນ ຖ້າບໍ່ຢາກຜິວພັນແກ່ກ່ອນໄວດຽວນີ້ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າປັດໄຈທີ່ 5 ຂອງມະນຸດ ກໍ່ຄົງໜີບໍ່ພົ້ນບັນດາສະມາດໂຟນແມ່ນບໍ່ ເພາະບໍ່ວ່າຈະຫັນໄປທາງໃດກໍມັກຈະເຫັນຄົນກົ້ມໜ້າກົ້ມຕາຫລິ້ນໂທລະສັບຈົນບໍ່ສົນໃຈຄົນຮອບຂ້າງ ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າ ການໃຊ້ສະມາດໂຟນຫລາຍເກີນໄປ ບໍ່ໄດ້ພຽງແຕ່ສົງຜົນເສຍຕໍ່ມະນຸດສຳພັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບນໍາອີກ ເຊິ່ງພະຍາດໜຶ່ງທີ່ເຮົາໜ້າຈະເລີ່ມຮູ້ຈັກກັນແລ້ວກໍ່ຄືພະຍາດ Text neck ທີ່ເຮັດໃຫ້ປວດຄໍປວດໄຫລ່ກັນຊຳເຮື້ອ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ມີພຽງແຕ່ພະຍາດນີ້ເທົ່ານັ້ນ ເພາະຍັງມີອີກພະຍາດໜຶ່ງທີ່ອັນຕະລາຍບໍ່ແພ້ກັນ ນັ້ນກໍຄືພະຍາດ Smartphone face ທີ່ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຜິວໜັງບໍລິເວນໜ້າຈົນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເບິ່ງເຖົ້າກ່ອນໄວ ແຕ່ວ່າພະຍາດນີ້ຈະເປັນແບບໃດ ແລະ ໃຜແນ່ທີ່ມີຄວາມສຽງ ມື້ນີ້ຈະພາໄປເບິ່ງ ຖ້າບໍ່ຢາກໜ້າແຫ່ວກ່ອນອາຍຸຫ້າມພາດ.

ພະຍາດ Smartphone face ເປັນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກການກົ້ມໜ້າຫລິ້ນສະມາດໂຟນຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາດົນ ຈົນເຮັດໃຫ້ໜ້າບໍລິເວນໂໜກແກ້ມ ແລະ ກ້າມຊີ້ນບໍລິເວນແກ້ມສູນເສຍຄວາມຍືດ ເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນຍ່ອຍຍານລົງ ເຊິ່ງເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແຕ່ພະຍາດນີ້ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນໝົດຄວາມຫມັ້ນໃຈ ແລະ ວິຕົກກັງວົນຫລາຍຂຶ້ນຈົນເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໄປເພິ່ງພາການສັນຍະກຳຄວາມງາມນັ້ນເອງ.ອາການຂອງພະຍາດ Smartphone face

ພະຍາດ Smartphone face ເຖິງວ່າຈະບໍ່ທໍາຮ້າຍສຸຂະພາບໂດຍລວມ ແຕ່ການທີ່ກົ້ມລົງເບິ່ງໜ້າຈໍ ຫລື ຈ້ອງສະມາດໂຟນແທັບເລັດເປັນເວລາດົນເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນຄໍເກີດອາການຈັງ ແລະ ໄປເພີ່ມແຮງກົດບໍລິເວນແກ້ມ ເມື່ອແກ້ມຖືກແຮງກົດຕິດຕໍ່ກັນດົນໆເຂົ້າ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໄຍອິລາດຕິກເທິງໜ້າສູນເສຍຄວາມຍືດ ຈົນເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນແກ້ມບໍລິເວນກາມຍ້ອຍລົງມາ ແຖມກ້າມຊີ້ນບໍລິເວນມຸມປາກກໍ່ຈະຕົກໄປທາງຄາງນໍາ ຈົນໜ້າອາດເບິ່ງຜິດແປກໄປຈາກເກົ່າ

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໃນເວລາປົກກະຕິເຮົາຈະເຫັນຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງໜ້າບໍ່ຄ່ອຍຊັດເຈນເທົ່າໃດ ແຕ່ຖ້າຫາກຖ່າຍຮູບ ເຊວຟີ ຫລື ໃຊ້ວິດີໂອ ຮັບຮອງວ່າ ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເລີຍວ່າ ໜ້າເບິ່ງຫຍ່ອນຄ້ອຍໄປຈາກເກົ່າ ແລະ ເພາະແບບນີ້ນີ້ເອງທີ່ເຮັດໃຫ້ຫລາຍໆຄົນ ເກີດຂາດຄວາມຫມັ້ນໃຈຈົນຕ້ອງເຮັດສັນຍະກຳເພື່ອເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນໃຈ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສີດໂບທັອກ ຫລື ສີດຟິນເລີ ເພື່ອໃຫ້ໜ້າກັບມາເຄັ່ງຕຶງຄືເກົ່າ ແຕ່ກໍ່ຈະມີຜົນພຽງແຕ່ຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ ແຖມຍັງອາດສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບນໍາອີກ ຖ້າຫາກໃຊ້ສານເຄມີເຫລົ່ານີ້ຫລາຍເກີນໄປ.ພະຍາດ Smartphone face ມີໃຜສ່ຽງແນ່

ເນື່ອງຈາກພະຍາດນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະມາດໂຟນໂດຍກົງ ກຸ່ມສ່ຽງຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນໃຜບ່ອນໃດ ແຕ່ເປັນຄົົນທີ່ຕິດສະມາດໂຟນ ແລະ ໃຊ້ເວລາໃນການຫລິ້ນສະມາດໂຟນເປັນເວລາດົນຕິດຕໍ່ກັນເລື້ອຍໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນໃນກຸ່ມອາຍຸເທົ່າໃດກໍ່ຕາມ ແຕ່ຖ້າເປັນໃນກຸ່ມຄົົນທີ່ມີອາຍຸຫລາຍແລ້ວ ກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອາການເກີດຂຶ້ນໄດ້ໄວຫລາຍຂຶ້ນເນື່ອງຈາກຜິວໜັງຂາດຄວາມຍືນຢຸນຢູ່ແລ້ວ.

ວິທີການປິ່ນປົວພະຍາດ Smartphone face

ພະຍາດນີ້ແມ່ນຈະບໍ່ມີການປິ່ນປົວໃຫ້ເຊົາສະນິດໃນທັນທີ ແຕ່ກໍສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ໂດຍການເຮັດສັນຍະກຳ ເຊິ່ງກໍມີຕັ້ງແຕ່ການສີດໂບທັອກ ສີດຟິນເລີ ຫລື ແມ່ນແຕ່ການຜ່າຕັດເພື່ອຍົກກະຊັບໜ້າ ແຕ່ກໍຊ່ວຍປິ່ນປົວໄດ້ພຽງແຕ່ຊົ່ວຄາວແຖມຍັງອາດຈະສົ່ງຜົນເສຍນໍາອີກຖ້າຫາກໃຊ້ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາດົນ ເຊິ່ງກໍບໍ່ແມ່ນວ່າ ການສັນຍະກຳຈະເປັນວິທີດຽວທີ່ເຮັດໃຫ້ໜ້າກັບມາເຄັ່ງຕຶງຄືເກົ່າ ຍັງມີຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ເພື່ອຍົກກະຊັບກ້າມຊີ້ນບໍລິເວນຄໍໃຫ້ສາມາດເຮັດເອງໄດ້ຢູ່ເຮືອນ ຫລື ຈະເປັນການເຮັດໂຍຄະໜ້າ ກໍສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າກະຊັບໄດ້ວິທີປ້ອງກັນພະຍາດ Smartphone face

ວິທີປ້ອງກັນກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ ພຽງແຕ່ຫລີກລ້ຽງການຫລິ້ນສະມາດໂຟນຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາດົນໆ ແລະ ຄວນຈະຍົກໂທລະສັບໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບສາຍຕາ ຫລື ໃນລະດັບທີ່ບໍ່ຕ້ອງກົ້ມໜ້າຫລາຍຈົນເກີນໄປ ເພື່ອທີ່ຄໍຈະໄດ້ບໍ່ຕ້ອງຈັງ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ມີແຮງກົດບໍລິເວນແກ້ມຫລາຍຈົນເກີນໄປ ເຊິ່ງວິທີເຫລົ່ານີ້ນອກຈາກຈະປ້ອງກັນພະຍາດ Smart face ໄດ້ແລ້ວ ຍັງສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ກ່ຽວກັບການຫລິ້ນສະມາດໂຟນເປັນເວລາດົນໆໄດ້ອີກ ໄດ້ປະໂຫຍດຫລາຍຕໍ່ເລີຍ.ການຫລິ້ນສະມາດໂຟນຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາດົນ ຍັງສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້ອີກຫລວງຫລາຍ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ພະຍາດ Smartphone face ຫລືພະຍາດ Text neck ດັ່ງນັ້ນເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພົບກັບບັນຫາສຸຂະພາບ ກໍຄວນຫລຸດການຫລິ້ນສະມາດໂຟນໃຫ້ໜ້ອຍລົງເຫລືອພຽງເທົ່າທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ ອາດຈະຟັງເບິ່ງຍາກ ແຕ່ຖ້າຫາກເຮົາຕັ້ງໃຈເຮັດແທ້ໆ ເຊື່ອວ່າ ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.

Post a Comment

0 Comments