ບົວລະພາ ສາລະພັດປະໂຫຍດ...

ບົວລະພາ ເປັນສະໝຸນໄພຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄົົນທີ່ເປັນພະຍາດນອນບໍ່ຫລັບ ສາມາດນອນຫລັບໄດ້ ໂດຍມີວິທີງ່າຍໆຄື: ໃຫ້ເອົາໃບ ບົວລະພາສົດ ຈຳນວນປະມານ 1 ກໍາມື ລ້າງນ້ຳໃຫ້ສະອາດ ຕົ້ມກັບນ້ຳຈຳນວນເຄິ່ງລີດຈົນຟົດ ຂ້ຽວໃຫ້ເຫລືອປະມານ 3 ສ່ວນ 4 ຂອງຈອກ ດື່ມຂະນະອຸ່ນໆກ່ອນຈະເຂົ້ານອນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫລັບໄດ້ ໃຜທີ່ເປັນພະຍາດນອນບໍ່ຫລັບທົດລອງເບິ່ງ ບໍ່ມີອັນຕະລາຍຫຍັງ ຖ້າຫາກໄດ້ຜົນດີສາມາດຕົ້ມດື່ມໄດ້ເລື່ອຍໆ.ບົວລະພາ ຫລື OCIMUM BASILICUM LINN. ຢູ່ໃນວົງ LABIATAE ປະໂຫຍດທາງສະໝຸນໄພ.

ຕົ້ນສົດຈຳນວນພໍປະມານຕົ້ມນ້ຳດື່ມແກ້ປວດ, ແກ້ຫວັດ, ຖອກທ້ອງ, ຈະເລີນອາຫານ, ຂັບເຫື່ອ, ຂັບເສມຫະ, ຂັບລົມ, ປວດຫົວ, ປວດຂໍ້, ໜອງໃນ.ໃບສົດຕຳລະອຽດຄັ້ນເອົາສະເພາະນ້ຳ ຫລື ກາກທາບາດແຜຟົກຊ້ຳ, ແຜເປັນໜອງຊຳເຮື້ອ, ແມງໄມ້ກັດຕອດ, ເມັດແຫ້ງຕົ້ມ ຫລື ແຊ່ນ້ຳກິນເປັນຢາລະບາຍ, ແກ້ພະຍາດຕາແດງ, ຮາກສົດ ຫລື ແຫ້ງເຜົາໄຟໃຫ້ເປັນເທົ່າ ບົດລະອຽດທາບາດແຜຊຳເຮື້ອດີຫລາຍ.

Post a Comment

0 Comments