ຢ່າເບີ່ງຂ້າມ … ຕົ້ນຕີນເປັດ!! ກີ່ນບໍ່ທຳມະດາແຕ່ ສັບພະຄຸນທາງຢາ ບໍ່ແພ້ໃຜໃນໂລກ?

ຕົ້ນຕີນເປັດທີ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ມັກກີ່ນຂອງຕົ້ນໄມ້ຊະນິດນີ້ ແຕ່ເບື້ອງຫຼັງກີ່ນຂອງດອກຕີນເປັດມີຊັບພະຄຸນທາງຢາທີ່ໜ້າສົນໃຈ.
ຊັບພະຄຸນຂອງຕົ້ນຕີນເປັດ ນອກຈາກຕົ້ນຕີນເປັດຈະເປັນຕົ້ນໄມ້ຂະໜາດໃຫຍ່ໃຫ້ຮົ່ມເງົາ ຕົ້ນຕີນເປັດຍັງເປັນຕົ້ນໄມ້ພື້ນບ້ານ ຊັບພະຄຸນຂອງຕົ້ນຕີນເປັດຈຶ່ງນຳມາໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດຕັ້ງແຕ່ສະໄໝບູຮານ ໂດຍສາມາດແຍກຊັບພະຄຸນທາງຢາຂອງຕົ້ນຕີນເປັດໄດ້ດັ່ງນີ້:– ດອກຕີນເປັດ: ແກ້ໄຂ້ໂຕຮ້ອນ ໂດຍນໍ້າໃຊ້ດອກຕີນເປັດມາຕົ້ມກັບນໍ້າ ແລະ ດື່ມແກ້.

– ໃບຕີນເປັດ: ແກ້ໄຂ້ຫວັດ, ແກ້ໂຕຮ້ອນ, ຮັກສາເລືອດອອກຕາມເຟັນແຂ້ວ, ພະຍາດລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ໂດຍນໍາໃບມາຕົ້ມກັບນໍ້າແລ້ວດື່ມ.

– ເປືອກຕີນເປັດ: ຄົນບູຮານມັກຈະນໍາເປືອກຕີນເປັດມາຕົ້ມກັບນໍ້າໃຊ້ກິນ ຫຼື ອາບກໍ່ໄດ້ ໂດຍເປືອກຕີນເປັດມີຊັບພະຄຸນແກ້ໄຂ້ຫວັດ, ແກ້ຫຼອດລົມອັກເສບ, ຊ່ວຍຈະເລີນອາຫານ ໂດຍໃຊ້ຕົ້ມກັບນໍ້າເປັນຢາຂົມ ຫຼື ບາງຄົນນຳເປືອກຕີນເປັດມາຕົ້ນກັບນໍ້າແລ້ວອາບແກ້ອາການແຜໄຟໄໝ, ເປັນໜອງ ແລະ ຮັກສາຄົນທີ່ເປັນພະຍາດຕາມຜິວໜັງ.– ຢາງຕົ້ນຕີນເປັດ: ນໍາຢາງຕົ້ນຕີນເປັດມາປະສົມກັບນໍ້າມັນສະມຸນໄພ ແລ້ວນໍາມານວດແກ້ປວດຫູ, ບຳລຸງຮ່າງກາຍ ຫຼື ຈະໃຊ້ຢາງຕີນເປັນໃສ່ແຜທີ່ເປັນຕຸ້ມໜອງ ຊ່ວຍໃຫ້ແຜແຫ່ງໄວອີກ ທັງຍັງສາມາດນໍາຢາງຕີນເປັດມາອຸດຕັນຍອດລ້າງຫູກໍ່ໄດ້ຄືກັນ.

– ຮາກຕົ້ນຕີນເປັດ: ຊ່ວຍຂັບລົມໃນລຳໄສ້, ແກ້ໄຂນໍ້າບີຜິດປົກກະຕິ ໂດຍນໍາຮາກຕີນເປັດມາຕົ້ມກັບນໍ້າດື່ມເປັນຢາບັນເທົາອາການຕ່າງໆ.

ຢ່າງໃດກໍ່ດີ ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດພູມແພ້ເພາະກິ່ນ ແລະ ເກສອນຂອງຕົ້ນຕີນເປັດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ອາການພູມແພ້ກຳເລີບ ສະນັ້ນຄວນໃຫ້ລະວັງຢູ່ຫ່າງຈາກຕົ້ນຕີນເປັດໃຫ້ໄກ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນໄວ້ກ່ອນ ເພາະຈະໃສ່ໜ້າກາກອານາໄມປ້ອງກັນແລ້ວແຕ່ເກສອນດອກໄມ້ນັ້ນມີຂະໜາດນ້ອຍພໍຈະຜ່ານໜ້າກາກເຂົ້າໄປໄດ້.ນອກຈາກຊັບພະຄຸນທາງຢາຂອງຕົ້ນຕີນເປັດແລ້ວຕົ້ນໄມ້ຊະນິດນີ້ສາມາດນຳໄປແປຮູບເປັນຂອງໃຊ້ ແລະ ເຟີນີເຈີພາຍໃນບ້ານໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ທີ່ມາ: www. kapook.com

Post a Comment

0 Comments