ອີກພາບຄວາມງົດງາມ ໄຕ້ໂຄມໄຟ ທີ່ ວັດອົງຕື້ ມະຫາວິຫານ

ວັດທະນະທໍາ ປະເພນີທີ່ຄວນຄ່າແກ່ການ ຮັກສາ ແລະ ສືບທອດ. ອີກພາບຄວາມງົດງາມ ໄຕ້ໂຄມໄຟ-ວຽນທຽນ ທີ່ ວັດອົງຕື້ ມະຫາວິຫານ

ພາບໂດຍ: Worawit Laopaiboon ແລະ Khamday Keomany

Post a Comment

0 Comments